Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksvan-ban-du-thao-chi-tiet

Âm nhạc 
An ninh trật tự 
An ninh-quốc phòng 
An toàn bức xạ 
An toàn bức xạ và hạt nhân 
An toàn giao thông 
An Toàn Lao Động 
An toàn thực phẩm 
An toàn thực phẩm và dinh dưỡng 
Ban QL Khu Kinh tế 
Ban Thi đua khen thưởng 
Ban Tôn giáo 
Báo chí 
Báo chí xuất bản 
Bảo hiểm 
Bảo hiểm thất nghiệp 
Bảo hiểm xã hội 
Bảo trợ xã hội 
Bảo vệ thực vật 
Bảo vệ, chăm sóc trẻ em 
Bình đẳng giới 
Bổ trợ tư pháp 
Bồi Thường Nhà Nước 
Bưu chính 
Bưu chính - Viễn thông 
Các chương trình 
Các lĩnh vực chuyên ngành liên quan đến ĐKKD 
Cải cách hành chính 
Cải chính hộ tịch 
Cán bộ công chức trong tỉnh 
Cấp bản sao từ sổ hộ tịch 
Cấp đổi giấy phép lái xe 
Cấp Huyện 
Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 
Cấp Xã 
Chăn nuôi 
Chế độ chính sách 
Chi trả các chế độ BHXH 
Chính sách 
Chính sách người có công 
Chính sách xã hội 
Cho thuê lại lao động 
Chương trình mục tiêu 
Chuyển giao công nghệ 
Cơ sở dữ liệu quốc gia 
Công chức 
Công chức, viên chức 
Công chứng 
Công nghệ 
Công nghệ sinh học 
Công nghệ thông tin 
Công nghiệp 
Công nghiệp địa phương 
Công nghiệp nặng 
Công nghiệp tiêu dùng 
Công tác thanh niên 
Công thương 
Cung cấp thông tin 
Dân chủ 
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
Dân sự 
Dân tộc 
Đăng ký kinh doanh 
Đào tạo - bồi dưỡng 
Đào tạo bồi dưỡng 
Đất đai 
Đấu giá 
Dầu khí 
Đấu thầu mua sắm 
Đầu tư 
Đầu tư phát triển 
Đầu tư và Xây dựng 
Dạy nghề 
Đề án 30 
Di trú nước ngoài 
Dịch vụ thương mại 
Điện 
Điện ảnh 
Đối ngoại 
Dự án hỗ trợ phát triển chính (ODA) 
Du lịch 
Dược phẩm 
Ghi chú hộ tịch 
Giá 
Giá cả 
Gia đình 
Giám định thương mại 
Giám định y khoa 
Giám hộ 
Giảm nghèo 
Giao dịch bảo đãm 
Giáo dục 
Giáo dục - Đào tạo 
Giáo dục đào tạo 
Giáo dục nghề nghiệp 
Giáo dục và Đào tạo 
Giao thông 
Giao thông vận tải 
Giấy Phép kinh doanh 
Giấy phép xây dựng 
Hạ tầng kỹ thuật 
Hành chính nhà nước 
HIV/AIDS 
Hộ tịch 
Hộ tịch 
Hóa chất 
Hoạt động đối ngoại 
Hoạt động KHCN 
Hoạt động kinh doanh vận tải 
Hoạt động xây dựng 
Hội - Tổ chức phi chính phủ 
Hội họa 
Hội, Tổ chức phi chính phủ 
Hôn nhân - Gia đình 
Internet 
ISO 
Kế hoạch và đầu tư 
Kết hôn 
Khác 
Khai sinh 
Khai tử 
Khám bệnh, chữa bệnh 
Khí dầu mỏ hóa lỏng 
Khiếu nai - Tố cáo 
Khoa học Công nghệ 
Khoa học công nghệ cơ sở 
Khoáng sản 
Kiểm lâm 
Kiểm toán 
Kiến trúc 
Kiến trúc Quy hoạch xây dựng 
Kinh doanh khí 
Kinh tế 
Kinh tế - Xã hội 
Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 
Kinh tế tập thế 
Kinh tế và Hạ tầng 
Kinh tế và Vật liệu xây dựng 
Kinh tế vật liệu xây dựng 
Kinh tế xã hội 
Kinh tế- Xã hội 
Kinh tế, Xã hội 
Lâm nghiệp 
Lao động 
Lao động - Thương binh và Xã hội 
Lao động - Tiền lương 
Lao động ngoài nước 
Lao động nước ngoài 
Lao động, tiền lương, tiền công 
Lao động, tiền lương, tiền thưởng 
Liên minh hợp tác xã 
Lĩnh vực Công thương cấp huyện 
Lĩnh vực Đầu tư 
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo cấp huyện 
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo cấp xã 
Lĩnh vực giao thông đường bộ 
Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư cấp xã 
Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư cấp huyện 
Lĩnh vực khác 
Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện 
Lĩnh vực lao động và thương binh xã hội cấp xã 
Lĩnh vực Nội vụ 
Lĩnh vực Nội vụ cấp huyện 
Lĩnh vực Nội vụ cấp xã 
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT cấp huyện 
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT cấp xã 
Lĩnh vực tài chính 
Lĩnh vực Tài chính cấp huyện 
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường cấp huyện 
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường cấp xã 
Lĩnh vực Tư pháp cấp huyện 
Lĩnh vực Tư pháp cấp xã 
Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch cấp huyện 
Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch cấp xã 
Lĩnh vực Viễn thông và Internet cấp huyện 
Lĩnh vực Xây dựng cấp Huyện 
Lĩnh vực Xây dựng cấp Xã 
Lĩnh vực Y tế cấp huyện 
Luật 
Lưu thông hàng hóa 
Lưu thông hàng hóa trong nước 
Lưu trữ 
Lý lịch tư pháp 
Môi trường 
Múa 
Mỹ phẩm 
Mỹ thuật 
Năng lượng 
Ngân hàng Nhà nước 
Ngân sách 
Nghị định 
Nghị quyết 
Nghị quyết 11 
Nghiên cứu - Triển khai 
Ngoại vụ 
Người có công 
Nhà - Bất động sản 
Nhận cha, mẹ, con 
Nhận nuôi con nuôi 
Nhiếp ảnh 
Nội chính 
Nội vụ 
Nông nghiệp 
Nông nghiệp 
Nông nghiệp công nghệ cao 
Nông nghiệp và phát triễn nông thôn 
Nông thôn mới 
ODA 
Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử 
Phổ Biến Giáo Dục Pháp luật 
Phòng cháy chữa cháy 
Phòng cháy, chữa cháy 
Phòng chống tham nhũng 
Phòng Kinh tế-Hạ tầng 
Phòng Tư pháp 
phòng Văn hoá và Thông tin 
Phòng, chống tệ nạn xã hội 
Quản lý Cảng, Bến thủy nội địa 
Quản lý cạnh tranh 
Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản 
Quản lý công trình đường bộ 
Quản lý đào tạo, cấp đổi bằng Thuyền trưởng, Máy trưởng phương tiện ĐTNĐ 
Quản lý giá 
Quản lý hành chính về ANTT 
Quản lý hoạt động xây dựng 
Quản lý Ngân sách 
Quản lý nhà - Bất động sản 
Quản lý tài sản nhà nước 
Quản lý Trạm dừng nghỉ và Bến xe ô tô khách 
Quản lý Vận tải Hàng hóa 
Quản lý Vận tải Hành Khác 
Quản lý Vận tải Liên vận Quốc tế 
Quảng cáo 
Quốc tịch 
Quy chế thi, tuyển sinh 
Quy hoạch đô thị 
Quyết định 
Sân khấu 
Sở Công thương 
Sở Giao thông Vận tải 
Sở hữu trí tuệ 
Sở Khoa học Công nghệ 
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 
Sở Ngoại vụ 
Sở Nông nghiệp và PTNT 
Sở Tài chính 
Sở Tư pháp 
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 
Sở Xây dựng 
Sở Y tế 
Sức khỏe sinh sản 
Sức khỏe, Môi trường 
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng 
Tài chính 
Tài chính - Kế Hoạch 
Tài chính - Ngân sách 
Tài chính, kế hoạch, quy hoạch, MTQG, đấu thầu 
Tài nguyên 
Tài nguyên - Môi trường 
Tài nguyên khoáng sản 
Tài Nguyên môi trường 
Tài nguyên nước 
Thẩm định dự án 
Thẩm định dự án 
Thanh tra 
Thanh tra Chuyên ngành GTVT 
Thanh tra Hành chính 
Thể dục thể thao 
Thi đua khen thưởng 
Thống kê 
Thông tin - Truyền thông 
Thông tin thống kê 
Thông tư 
Thông tư liên tịch 
Thu BHXH, BHYT và BHTN 
Thủ tục hành chính 
Thú y 
Thực hiện chính sách BHXH 
Thực hiện chính sách BHYT 
Thuế 
Thuế thu nhập cá nhân 
Thương mại 
Thương mại quốc tế 
Thủy lợi 
Thủy sản 
Tiền lương 
Tiếp công dân 
Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục 
Tin học - Thống kê 
Tổ chức cán bộ 
Tổ chức công chức 
Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước 
Tôn giáo 
Tổng hợp 
Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 
Trang tin điện tử 
Trợ giúp pháp lý 
Trồng trọt 
Tư pháp 
Tuyển dụng công chức 
Văn Bản Dự Thảo
Góp ý Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút nhân tài thực hiện tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Loại văn bản:
Nghị quyết
Lĩnh vực:
Đào tạo - bồi dưỡng
Trích yếu:
Trên cơ sở đánh giá chính sách đào tạo sau đại học và chính sách thu hút nhân tài của tỉnh Tây Ninh trong thời gian qua theo Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài và Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 27/9/2017 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015 về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài, Sở Nội vụ đã hoàn chỉnh dự thảo các văn bản để tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài thay thế các chính sách hiện nay của tỉnh.
Nội dung:

                       Kính gửi:         

   - Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

   - Các sở, ban, ngành tỉnh;

   - UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Trên cơ sở đánh giá chính sách đào tạo sau đại học và chính sách thu hút nhân tài của tỉnh Tây Ninh trong thời gian qua theo Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài và Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 27/9/2017 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015 về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài, Sở Nội vụ đã hoàn chỉnh dự thảo các văn bản để tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài thay thế các chính sách hiện nay của tỉnh.

Để đảm bảo thực hiện đúng trình tự thủ tục đối với việc xây dựng và ban hành chính sách theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; trước khi tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến đối việc đề nghị xây dựng Nghị quyết nêu trên, cụ thể:

I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Hiện nay tỉnh Tây Ninh đang tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài và Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 27/9/2017 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều 10/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015 về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài.

Quá trình hình thành và phát triển của chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút nhân tài trong thời gian qua đã góp phần rất lớn trong việc chuẩn hóa và xây dựng đội ngũ CBCCVC của địa phương đủ về số lượng, ngày càng nâng cao về chất lượng. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, một số nội dung của chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài được quy định tại Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND và Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đã không còn phù hợp với một số quy định hiện hành của pháp luật và chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Cụ thể, ngày 05/12/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, do đó Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thay thế Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND và Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

II. Mục đích, quan điểm xây dựng Nghị quyết

1. Mục đích

UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết có ban hành chính sách thay thế Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015 và Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 27/9/2017 của HĐND tỉnh, để vừa đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật vừa đảm bảo phù hợp tình hình và đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương.

2. Quan điểm

Việc xây dựng Nghị quyết phải đảm bảo yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp, đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng ngân sách địa phương.

III. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút nhân tài thực hiện tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

          2. Đối tượng áp dụng

          a) Chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học

          Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định.

          b) Chính sách thu hút nhân tài

          - Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.

          - Bác sĩ đa khoa, tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II ngành y.

          - Công chức là người có tài năng/năng lực trong hoạt động công vụ.         

- Chuyên gia, người có trình độ cao, kinh nghiệm chuyên môn sâu hỗ trợ, tư vấn cho địa phương trong một số lĩnh vực.

IV. Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc xây dựng và thi hành Nghị quyết

1. Cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu việc xây dựng dự thảo Nghị quyết: Sở Nội vụ

2. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết sau khi được thông qua:

- Về nguồn kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách hiện hành.

- Các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh căn cứ các nội dung quy định cụ thể của chính sách để triển khai thực hiện theo thẩm quyền được phân công, phân cấp.

(Kèm theo Báo cáo đánh giá chính sách đào tạo sau đại học, chính sách thu hút nhân tài để đề xuất Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương xây dựng Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề xuất xây dựng Nghị quyết).

Ý kiến của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Nội vụ qua địa chỉ số 08, đường Trần Quốc Toản, phường 2, thành phố Tây Ninh hoặc qua địa chỉ email: pccvc-sonoivu@tayninh.gov.vn. Thời gian nhận ý kiến đóng góp từ ngày 8/5/2020 đến hết ngày 8/6/2020./.


Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
08/05/2020 08/06/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý