Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksvan-ban-du-thao-chi-tiet

Âm nhạc 
An ninh trật tự 
An ninh-quốc phòng 
An toàn bức xạ 
An toàn bức xạ và hạt nhân 
An toàn giao thông 
An Toàn Lao Động 
An toàn thực phẩm 
An toàn thực phẩm và dinh dưỡng 
Ban QL Khu Kinh tế 
Ban Thi đua khen thưởng 
Ban Tôn giáo 
Báo chí 
Báo chí xuất bản 
Bảo hiểm 
Bảo hiểm thất nghiệp 
Bảo hiểm xã hội 
Bảo trợ xã hội 
Bảo vệ thực vật 
Bảo vệ, chăm sóc trẻ em 
Bình đẳng giới 
Bổ trợ tư pháp 
Bồi Thường Nhà Nước 
Bưu chính 
Bưu chính - Viễn thông 
Các chương trình 
Các lĩnh vực chuyên ngành liên quan đến ĐKKD 
Cải cách hành chính 
Cải chính hộ tịch 
Cán bộ công chức trong tỉnh 
Cấp bản sao từ sổ hộ tịch 
Cấp đổi giấy phép lái xe 
Cấp Huyện 
Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 
Cấp Xã 
Chăn nuôi 
Chế độ chính sách 
Chi trả các chế độ BHXH 
Chính sách 
Chính sách người có công 
Chính sách xã hội 
Cho thuê lại lao động 
Chương trình mục tiêu 
Chuyển giao công nghệ 
Cơ sở dữ liệu quốc gia 
Công chức 
Công chức, viên chức 
Công chứng 
Công nghệ 
Công nghệ sinh học 
Công nghệ thông tin 
Công nghiệp 
Công nghiệp địa phương 
Công nghiệp nặng 
Công nghiệp tiêu dùng 
Công tác thanh niên 
Công thương 
Cung cấp thông tin 
Dân chủ 
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
Dân sự 
Dân tộc 
Đăng ký kinh doanh 
Đào tạo - bồi dưỡng 
Đào tạo bồi dưỡng 
Đất đai 
Đấu giá 
Dầu khí 
Đấu thầu mua sắm 
Đầu tư 
Đầu tư phát triển 
Đầu tư và Xây dựng 
Dạy nghề 
Đề án 30 
Di trú nước ngoài 
Dịch vụ thương mại 
Điện 
Điện ảnh 
Đối ngoại 
Dự án hỗ trợ phát triển chính (ODA) 
Du lịch 
Dược phẩm 
Ghi chú hộ tịch 
Giá 
Giá cả 
Gia đình 
Giám định thương mại 
Giám định y khoa 
Giám hộ 
Giảm nghèo 
Giao dịch bảo đãm 
Giáo dục 
Giáo dục - Đào tạo 
Giáo dục đào tạo 
Giáo dục nghề nghiệp 
Giáo dục và Đào tạo 
Giao thông 
Giao thông vận tải 
Giấy Phép kinh doanh 
Giấy phép xây dựng 
Hạ tầng kỹ thuật 
Hành chính nhà nước 
HIV/AIDS 
Hộ tịch 
Hộ tịch 
Hóa chất 
Hoạt động đối ngoại 
Hoạt động KHCN 
Hoạt động kinh doanh vận tải 
Hoạt động xây dựng 
Hội - Tổ chức phi chính phủ 
Hội họa 
Hội, Tổ chức phi chính phủ 
Hôn nhân - Gia đình 
Internet 
ISO 
Kế hoạch và đầu tư 
Kết hôn 
Khác 
Khai sinh 
Khai tử 
Khám bệnh, chữa bệnh 
Khí dầu mỏ hóa lỏng 
Khiếu nai - Tố cáo 
Khoa học Công nghệ 
Khoa học công nghệ cơ sở 
Khoáng sản 
Kiểm lâm 
Kiểm toán 
Kiến trúc 
Kiến trúc Quy hoạch xây dựng 
Kinh doanh khí 
Kinh tế 
Kinh tế - Xã hội 
Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 
Kinh tế tập thế 
Kinh tế và Hạ tầng 
Kinh tế và Vật liệu xây dựng 
Kinh tế vật liệu xây dựng 
Kinh tế xã hội 
Kinh tế- Xã hội 
Kinh tế, Xã hội 
Lâm nghiệp 
Lao động 
Lao động - Thương binh và Xã hội 
Lao động - Tiền lương 
Lao động ngoài nước 
Lao động nước ngoài 
Lao động, tiền lương, tiền công 
Lao động, tiền lương, tiền thưởng 
Liên minh hợp tác xã 
Lĩnh vực Công thương cấp huyện 
Lĩnh vực Đầu tư 
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo cấp huyện 
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo cấp xã 
Lĩnh vực giao thông đường bộ 
Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư cấp xã 
Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư cấp huyện 
Lĩnh vực khác 
Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện 
Lĩnh vực lao động và thương binh xã hội cấp xã 
Lĩnh vực Nội vụ 
Lĩnh vực Nội vụ cấp huyện 
Lĩnh vực Nội vụ cấp xã 
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT cấp huyện 
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT cấp xã 
Lĩnh vực tài chính 
Lĩnh vực Tài chính cấp huyện 
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường cấp huyện 
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường cấp xã 
Lĩnh vực Tư pháp cấp huyện 
Lĩnh vực Tư pháp cấp xã 
Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch cấp huyện 
Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch cấp xã 
Lĩnh vực Viễn thông và Internet cấp huyện 
Lĩnh vực Xây dựng cấp Huyện 
Lĩnh vực Xây dựng cấp Xã 
Lĩnh vực Y tế cấp huyện 
Luật 
Lưu thông hàng hóa 
Lưu thông hàng hóa trong nước 
Lưu trữ 
Lý lịch tư pháp 
Môi trường 
Múa 
Mỹ phẩm 
Mỹ thuật 
Năng lượng 
Ngân hàng Nhà nước 
Ngân sách 
Nghị định 
Nghị quyết 
Nghị quyết 11 
Nghiên cứu - Triển khai 
Ngoại vụ 
Người có công 
Nhà - Bất động sản 
Nhận cha, mẹ, con 
Nhận nuôi con nuôi 
Nhiếp ảnh 
Nội chính 
Nội vụ 
Nông nghiệp 
Nông nghiệp 
Nông nghiệp công nghệ cao 
Nông nghiệp và phát triễn nông thôn 
Nông thôn mới 
ODA 
Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử 
Phổ Biến Giáo Dục Pháp luật 
Phòng cháy chữa cháy 
Phòng cháy, chữa cháy 
Phòng chống tham nhũng 
Phòng Kinh tế-Hạ tầng 
Phòng Tư pháp 
phòng Văn hoá và Thông tin 
Phòng, chống tệ nạn xã hội 
Quản lý Cảng, Bến thủy nội địa 
Quản lý cạnh tranh 
Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản 
Quản lý công trình đường bộ 
Quản lý đào tạo, cấp đổi bằng Thuyền trưởng, Máy trưởng phương tiện ĐTNĐ 
Quản lý giá 
Quản lý hành chính về ANTT 
Quản lý hoạt động xây dựng 
Quản lý Ngân sách 
Quản lý nhà - Bất động sản 
Quản lý tài sản nhà nước 
Quản lý Trạm dừng nghỉ và Bến xe ô tô khách 
Quản lý Vận tải Hàng hóa 
Quản lý Vận tải Hành Khác 
Quản lý Vận tải Liên vận Quốc tế 
Quảng cáo 
Quốc tịch 
Quy chế thi, tuyển sinh 
Quy hoạch đô thị 
Quyết định 
Sân khấu 
Sở Công thương 
Sở Giao thông Vận tải 
Sở hữu trí tuệ 
Sở Khoa học Công nghệ 
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 
Sở Ngoại vụ 
Sở Nông nghiệp và PTNT 
Sở Tài chính 
Sở Tư pháp 
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 
Sở Xây dựng 
Sở Y tế 
Sức khỏe sinh sản 
Sức khỏe, Môi trường 
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng 
Tài chính 
Tài chính - Kế Hoạch 
Tài chính - Ngân sách 
Tài chính, kế hoạch, quy hoạch, MTQG, đấu thầu 
Tài nguyên 
Tài nguyên - Môi trường 
Tài nguyên khoáng sản 
Tài Nguyên môi trường 
Tài nguyên nước 
Thẩm định dự án 
Thẩm định dự án 
Thanh tra 
Thanh tra Chuyên ngành GTVT 
Thanh tra Hành chính 
Thể dục thể thao 
Thi đua khen thưởng 
Thống kê 
Thông tin - Truyền thông 
Thông tin thống kê 
Thông tư 
Thông tư liên tịch 
Thu BHXH, BHYT và BHTN 
Thủ tục hành chính 
Thú y 
Thực hiện chính sách BHXH 
Thực hiện chính sách BHYT 
Thuế 
Thuế thu nhập cá nhân 
Thương mại 
Thương mại quốc tế 
Thủy lợi 
Thủy sản 
Tiền lương 
Tiếp công dân 
Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục 
Tin học - Thống kê 
Tổ chức cán bộ 
Tổ chức công chức 
Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước 
Tôn giáo 
Tổng hợp 
Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 
Trang tin điện tử 
Trợ giúp pháp lý 
Trồng trọt 
Tư pháp 
Tuyển dụng công chức 
Văn Bản Dự Thảo
Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực khai thác khoáng sản
Loại văn bản:
Nghị quyết
Lĩnh vực:
Tài nguyên khoáng sản
Trích yếu:

Thực hiện Công văn số 2830/UBND-KTTC ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh về việc tham mưu điều chỉnh mức thu phí Bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực khai thác khoáng sản. Công văn có nội dung: “Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh mức thu phí Bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của Trung ương để tránh làm thất thu ngân sách trong lĩnh vực này”.

Nội dung:

TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

 


Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

                               

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 2830/UBND-KTTC ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh về việc tham mưu điều chỉnh mức thu phí Bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực khai thác khoáng sản. Công văn có nội dung: “Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh mức thu phí Bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của Trung ương để tránh làm thất thu ngân sách trong lĩnh vực này”.

Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, như sau:

I. Sự cần thiết để ban hành Nghị quyết:

1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí năm 2015.

Căn cứ Nghị định số 164/2016/NĐ-CP quy định khung giá tối đa, tối thiểu dẫn đến mức thu phí bảo vệ môi trường;

2. Cơ sở thực tiễn

- Ngày 04/8/2009 của UBND tỉnh có ban hành Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, Quyết định này được ban hành trên cơ sở quy định Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về phí Bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Sau 06 năm thực hiện Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND ngày 04/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã góp phần tích cực thực hiện các quy định về công tác quản lý khoáng sản, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo được sự đồng thuận của các cấp, các ngành; các đơn vị khai thác đã thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp với ngân sách Nhà nước, bình quân hàng năm thu nộp ngân sách từ 5,8 tỷ đến 6,5 tỷ đồng.

Nhưng Nghị định số 63/2008/NĐ-CP được thay thế bởi Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Đến ngày 19/02/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản thay thế Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, căn cứ pháp lý đã thay đổi, nên Quyết định phải điều chỉnh lại căn cứ pháp lý cho phù hợp.

Đến ngày 24/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản thay thế Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Trong đó, một số mức phí có thay đổi so với quy định trước đây và đề nghị HĐND cấp tỉnh quy định cụ thể mức thu phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản áp dụng tại địa phương cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ. Do đó, cần quy định mức thu phí khai thác khoáng sản theo phân cấp của Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

3. Nguyên tắc trình:

- Đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật NSNN; Pháp lệnh phí và lệ phí.

- Trình mức thu phí khai thác khoáng sản trong khung quy định tại Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ, tham khảo một số tỉnh lân cận trong khu vực và trên cơ sở ý kiến tham gia của các Ngành, các huyện, thành phố.

- Trình ban hành Nghị quyết mới thay thế quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

II. Quá trình xây dựng văn bản:

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 2830/UBND-KTTC ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh về việc tham mưu điều chỉnh mức thu phí Bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực khai thác khoáng sản. Công văn có nội dung: “Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh mức thu phí Bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của Trung ương”, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo xong Tờ trình và Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

- Sở Tư pháp đã có báo cáo thẩm định số .../BC-TĐ ngày .../     /2019 về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện Tờ trình, trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh quyết định.

III. Nội dung trình:

1. Phí bảo vệ môi trường:

a. Đối tượng áp dụng : Các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản, các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản lý, thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

b. Mức thu phí (Phụ lục kèm theo)

d. Quản lý và sử dụng :

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, không kể dầu thô và khí thiên nhiên, khí than là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% để hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản theo Luật bảo vệ môi trường và Luật ngân sách nhà nước, theo các nội dung cụ thể sau đây:

- Phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu đối với môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản;

- Khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra;

- Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ và tái tạo cảnh quan môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản.

- Nơi có hoạt động khai thác khoáng sản quy định tại khoản này là nơi thực tế diễn ra hoạt động khai thác khoáng sản và các khu vực bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác khoáng sản theo địa bàn quản lý của cấp xã và cấp huyện.

2. Hiệu lực thi hành

Trình Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua và thay thế quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tại Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 16/7/2009 của Hội đồng nhân tỉnh Tây Ninh.

IV. Cơ sở xây dựng phí Bảo vệ môi trường :

Khoáng sản trên địa bàn tỉnh chủ yếu là khoáng sản phi kim loại như: đất san lấp, sét gạch ngói, đá xây dựng, than bùn, đá vôi, nước khoáng thiên nhiên.

- Cát xây dựng, đất san lấp: đề xuất mức thu tối đa tại Nghị định số 164/2016/NĐ-CP, do số lượng mỏ hoạt động khai thác khoáng sản ngày càng nhiều, đến nay gần 48 giấy phép khai thác khoáng sản đất san lấp, 13 giấy phép khai thác cát xây dựng phân bố trên nhiều huyện, dẫn đến khối lượng chất thải ra môi trường, quy mô ảnh hưởng tác động xấu đối với môi trường do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra tăng, nên đề xuất mức thu phí bảo vệ môi trường áp dụng mức thu tối đa tại Nghị định số 164/2016/NĐ-CP, cụ thể cát xây dựng (gồm cát vàng, cát trắng): 5.000 đồng/m3; đất san lấp: 2.000 đồng/m3.

- Đối với sét gạch ngói: Nhằm khuyến khích việc sử dụng gạch không nung thay cho gạch từ đất sét nung, đảm bảo hài hoà lợi ích của Nhà nước và lợi ích doanh nghiệp đang sản xuất gạch từ đất sét nung trong giai đoạn đầu của lộ trình đưa vào sản xuất, đảm bảo khai thác tài nguyên tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường sinh thái và nguồn dự trữ tài nguyên quốc gia, đề xuất mức thu phí bảo vệ môi trường tối đa là 2.000 đồng/m3.

- Đối với các loại khoáng sản còn lại áp dụng mức thu giá trị trung bình đối với mức thu tối đa, mức thu tối thiếu tại Nghị định số 164/2016/NĐ-CP, ví dụ: Cuội, sạn, sỏi: = (mức thu tối đa + mức thu tối thiểu)/2 = (4.000 + 6.000)/2 =  5.000 đồng/m3. Do số lượng mỏ khoáng sản không nhiều, nhưng cũng cần nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, từ đó hạn chế khai thác khoáng sản một cách tràn lan, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, tăng thu cho ngân sách nhà nước. Khuyến khích sự quản lý của chính quyền ở địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản được chặt chẽ hơn; góp phần hạn chế lãng phí tài nguyên khoáng sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh chấp thuận./.

Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
16/01/2019 15/02/2019 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý