Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkstim-kiem-van-ban-du-thao

Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây NinhĐất đai284DT Nghiquyet HĐND hoan chinh.docx24/03/2021
2Góp ý về dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021Quyết địnhĐất đai553(CKS)Lay y kien ve HS dieu chinh-2021-gui cac so-nganh_Signed.pdf553Du thao QD he so dieu chinh gia dat 2021.doc26/11/2020
3Cập nhật bổ sung dự án vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021Đất đai987Ho so 7487.zip14/11/2020
4Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021Đất đai7177206.zip14/11/2020
5Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội Tây Ninh năm 2021Đất đai6826594.zip14/11/2020
6Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021Đất đai14/11/2020
7Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chấp thuận bổ sung dự án Khu đô thị Rạch Sơn tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò DầuĐất đai386DT.Nghi quyet bo sung du an Khu do thi Rach Son.0820.doc07/09/2020
8Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnhQuyết địnhĐất đai128NOI DUNG NQ THAY THE QĐ 16.rar28/06/2020
9Về việc thay thế Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024Đất đai694THAY THE QUYET DINH 57 BANG GIA DAT.doc14/06/2020
10Góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2020Đất đai970NỘI DUNG DỰ THẢO.rar29/05/2020
11 Nghị quyềt Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024 Đất đai989DU THAO NGHI QUYET-15.4.doc15/05/2020
12Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020Đất đai489toanbonoidungduthao.zip16/10/2019
13Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính tỉnh Tây NinhĐất đai4CV lay y kien.singed.pdf4DU THAO quyet dinh cuong che 2019 - IN- PHAT HANH- LAY Y KIEN.doc4QD 04 - cuong che.PDF07/07/2019
14Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết địnhĐất đai6012.Duthao.QD.UBND TN.10.4.19.doc10/05/2019
15Dự thảo Quyết định về quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết địnhĐất đai458DU THAO QD TACH THUA.docx458VB de nghi dang DU THAO QD tach thua Cong TTDT lay y kien to chuc ca nhan.docx458VB de nghi dang DU THAO QD tach thua Cong TTDT lay y kien to chuc ca nhan_Signed.pdf30/03/2019