Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkstim-kiem-van-ban-du-thao

Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnhQuy chếVăn hóa412QUY CHE QUAN LY HOAT ĐONG QC (gửi lấy ý kiến).docx17/08/2019
2Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, lĩnh vực phát thanh, truyền hìnhQuyết địnhPhát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử649du thao qd bãi bỏ qĐ 26 cua ubnd tinh.doc17/08/2019
3Lấy ý kiến quyết định bãi bỏ một số điều của Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh và thực hiện một số Điều của Nghị định 152/2018/NĐ-CPQuyết địnhThể dục thể thao236QD Bai bo QD 83.doc746Quyết định về việc bãi bỏ một số điều của Quyết định số 83-2008-QĐ-UBND .doc11/08/2019
4Lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết địnhHoạt động xây dựng162DU THAO QD va QUY DINH.docx10/08/2019
5Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNTQuyết địnhNông nghiệp140Đăng cổng thông tin lấy ý kiến.rar09/08/2019
6Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập VPCC trên địa bàn tỉnhQuyết định523Lay y kien.rar04/08/2019
7lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch chợ Lợi Thuận huyện Bến Cầu Quyết địnhThương mại472LAY Y KIEN QUY HOACH QUY HOACH CHO LOI THUAN HUYEN BEN CAU_Signed.pdf472QUYET DINH DIEU CHINH QUY HOACH CHO LOI THUAN HUYEN BEN CAU.doc01/08/2019
8Dự thảo QĐ Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Tây Ninh Quyết địnhTư pháp884Du thao QD sua doi_QĐ 16 (cn, nv, qh và cơ cấu tổ chức Sở GTVT).doc25/07/2019
9Dự thảo Đề án 'Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh'Góp ýNội vụ48Dự thảo_Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở GTVT.doc25/07/2019
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Quyết định Về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1; khoản 2 Điều 5 Quy định chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2021Quyết địnhTổ chức cán bộ170Du thao QD.rar305Dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung QĐ 70-UBND.doc886Dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung QĐ 70-UBND.doc15/07/2019
2Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết địnhVăn hóa356QD thay the QD 23.doc10/07/2019
3Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính tỉnh Tây NinhĐất đai4CV lay y kien.singed.pdf4DU THAO quyet dinh cuong che 2019 - IN- PHAT HANH- LAY Y KIEN.doc4QD 04 - cuong che.PDF07/07/2019
4Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 29/6/2011 của UBND tỉnh Tây NinhQuyết địnhPhát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử232Du thao QD sua doi QD so 20 cua UBND tinh.doc232LayYKien-QD20 .docx07/07/2019
5Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnhQuyết địnhXây dựng chính quyền755Dự thảo QĐ thay thế QĐ-38-2010-QĐ_UBND.doc755Phụ lục kèm QĐ thay thế QĐ 38_2010-QĐ-UBND.xls880Dự thảo QĐ thay thế QĐ 60_2012_QĐ-UBND.doc04/07/2019
6Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh.Quyết địnhXây dựng cơ bản155BIEU ĐC-QĐ.xlsx155CV dc KH 2016-2020 -gui so nganh.doc155QD dieu chinh KH 2016-2020-1 (1).docx02/07/2019
7Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Quy định phân cấp quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết địnhHạ tầng kỹ thuật863DT PHAN CAP NT.rar30/06/2019
8Góp ý dự thảo Quyết định quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dânQuyết địnhGiá cả553Duthao QD-UBND .doc28/06/2019
9Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnhNghị quyếtĐào tạo - bồi dưỡng879Du thao Nghi quyet cua HDND tinh ve ho tro DTBD nam 2019.doc879Du thao Nghi quyet cua HDND tinh ve ho tro DTBD.pdf27/06/2019
10lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Tây Ninh về việc triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thưKế hoạchThương mại664927.SCT-QLTM_Signed.pdf664Ke Hoach UBND Thuc hien CTHD CT 30 - Tay Ninh.doc24/06/2019
11Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyệnQuy chếKhác973QUY CHẾ BỘ PHẬN MỘT CỬA 2019.doc22/06/2019
12Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết địnhNgân sách701Duthao.QD.UBND (lan 1).doc16/06/2019
13Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnhNghị quyếtXây dựng cơ bản279983_0001.pdf279BIEU ĐC NQ - T6-2019 (sau hop PCT) (3).xlsx279NQ dieu chinh KH 2016-2020-7-2019.doc14/06/2019
14QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định quản lý việc tạm trú của người nước ngoài tại khu lưu trú của doanh nghiệp trong các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Quyết địnhLao động - Tiền lương187Du thao - TAM TRU - LUU TRU cua DN- 2019-2.doc14/06/2019
15Dự thảo Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây NinhTài nguyên khoáng sản2992949- van ban lay y kien so nganh_Signed.pdf2993021- 21. Xay dung quy dinh QLNN ve khoang san tren dia ban tinh (2).docx299TÂY NINH - QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.doc08/06/2019
Âm nhạc 
An ninh trật tự 
An ninh-quốc phòng 
An toàn bức xạ 
An toàn bức xạ và hạt nhân 
An toàn giao thông 
An Toàn Lao Động 
An toàn thực phẩm 
An toàn thực phẩm và dinh dưỡng 
Ban QL Khu Kinh tế 
Ban Thi đua khen thưởng 
Ban Tôn giáo 
Báo chí 
Báo chí xuất bản 
Bảo hiểm 
Bảo hiểm thất nghiệp 
Bảo hiểm xã hội 
Bảo trợ xã hội 
Bảo vệ thực vật 
Bảo vệ, chăm sóc trẻ em 
Bình đẳng giới 
Bổ trợ tư pháp 
Bồi Thường Nhà Nước 
Bưu chính 
Bưu chính - Viễn thông 
Các chương trình 
Các lĩnh vực chuyên ngành liên quan đến ĐKKD 
Cải cách hành chính 
Cải chính hộ tịch 
Cán bộ công chức trong tỉnh 
Cấp bản sao từ sổ hộ tịch 
Cấp đổi giấy phép lái xe 
Cấp Huyện 
Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 
Cấp Xã 
Chăn nuôi 
Chế độ chính sách 
Chi trả các chế độ BHXH 
Chính sách 
Chính sách người có công 
Chính sách xã hội 
Cho thuê lại lao động 
Chương trình mục tiêu 
Chuyển giao công nghệ 
Cơ sở dữ liệu quốc gia 
Công chức 
Công chức, viên chức 
Công chứng 
Công nghệ 
Công nghệ sinh học 
Công nghệ thông tin 
Công nghiệp 
Công nghiệp địa phương 
Công nghiệp nặng 
Công nghiệp tiêu dùng 
Công tác thanh niên 
Công thương 
Cung cấp thông tin 
Dân chủ 
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
Dân tộc 
Đăng ký kinh doanh 
Đào tạo - bồi dưỡng 
Đào tạo bồi dưỡng 
Đất đai 
Đấu giá 
Dầu khí 
Đấu thầu mua sắm 
Đầu tư 
Đầu tư phát triển 
Đầu tư và Xây dựng 
Dạy nghề 
Đề án 30 
Di trú nước ngoài 
Dịch vụ thương mại 
Điện 
Điện ảnh 
Đối ngoại 
Dự án hỗ trợ phát triển chính (ODA) 
Du lịch 
Dược phẩm 
Ghi chú hộ tịch 
Giá 
Giá cả 
Gia đình 
Giám định thương mại 
Giám định y khoa 
Giám hộ 
Giảm nghèo 
Giao dịch bảo đãm 
Giáo dục 
Giáo dục - Đào tạo 
Giáo dục đào tạo 
Giáo dục nghề nghiệp 
Giáo dục và Đào tạo 
Giao thông 
Giao thông vận tải 
Giấy Phép kinh doanh 
Giấy phép xây dựng 
Hạ tầng kỹ thuật 
Hành chính nhà nước 
HIV/AIDS 
Hộ tịch 
Hộ tịch 
Hóa chất 
Hoạt động đối ngoại 
Hoạt động KHCN 
Hoạt động kinh doanh vận tải 
Hoạt động xây dựng 
Hội - Tổ chức phi chính phủ 
Hội họa 
Hội, Tổ chức phi chính phủ 
Hôn nhân - Gia đình 
Internet 
ISO 
Kế hoạch và đầu tư 
Kết hôn 
Khác 
Khai sinh 
Khai tử 
Khám bệnh, chữa bệnh 
Khí dầu mỏ hóa lỏng 
Khiếu nai - Tố cáo 
Khoa học Công nghệ 
Khoa học công nghệ cơ sở 
Khoáng sản 
Kiểm lâm 
Kiểm toán 
Kiến trúc 
Kiến trúc Quy hoạch xây dựng 
Kinh doanh khí 
Kinh tế 
Kinh tế - Xã hội 
Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 
Kinh tế tập thế 
Kinh tế và Hạ tầng 
Kinh tế và Vật liệu xây dựng 
Kinh tế vật liệu xây dựng 
Kinh tế xã hội 
Kinh tế- Xã hội 
Kinh tế, Xã hội 
Lâm nghiệp 
Lao động 
Lao động - Thương binh và Xã hội 
Lao động - Tiền lương 
Lao động ngoài nước 
Lao động nước ngoài 
Lao động, tiền lương, tiền công 
Lao động, tiền lương, tiền thưởng 
Liên minh hợp tác xã 
Lĩnh vực Công thương cấp huyện 
Lĩnh vực Đầu tư 
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo cấp huyện 
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo cấp xã 
Lĩnh vực giao thông đường bộ 
Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư cấp xã 
Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư cấp huyện 
Lĩnh vực khác 
Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện 
Lĩnh vực lao động và thương binh xã hội cấp xã 
Lĩnh vực Nội vụ 
Lĩnh vực Nội vụ cấp huyện 
Lĩnh vực Nội vụ cấp xã 
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT cấp huyện 
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT cấp xã 
Lĩnh vực tài chính 
Lĩnh vực Tài chính cấp huyện 
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường cấp huyện 
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường cấp xã 
Lĩnh vực Tư pháp cấp huyện 
Lĩnh vực Tư pháp cấp xã 
Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch cấp huyện 
Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch cấp xã 
Lĩnh vực Viễn thông và Internet cấp huyện 
Lĩnh vực Xây dựng cấp Huyện 
Lĩnh vực Xây dựng cấp Xã 
Lĩnh vực Y tế cấp huyện 
Luật 
Lưu thông hàng hóa 
Lưu thông hàng hóa trong nước 
Lưu trữ 
Lý lịch tư pháp 
Môi trường 
Múa 
Mỹ phẩm 
Mỹ thuật 
Năng lượng 
Ngân hàng Nhà nước 
Ngân sách 
Nghị định 
Nghị quyết 
Nghị quyết 11 
Nghiên cứu - Triển khai 
Ngoại vụ 
Người có công 
Nhà - Bất động sản 
Nhận cha, mẹ, con 
Nhận nuôi con nuôi 
Nhiếp ảnh 
Nội chính 
Nội vụ 
Nông nghiệp 
Nông nghiệp 
Nông nghiệp công nghệ cao 
Nông nghiệp và phát triễn nông thôn 
Nông thôn mới 
ODA 
Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử 
Phổ Biến Giáo Dục Pháp luật 
Phòng cháy chữa cháy 
Phòng cháy, chữa cháy 
Phòng chống tham nhũng 
Phòng Kinh tế-Hạ tầng 
Phòng Tư pháp 
phòng Văn hoá và Thông tin 
Phòng, chống tệ nạn xã hội 
Quản lý Cảng, Bến thủy nội địa 
Quản lý cạnh tranh 
Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản 
Quản lý công trình đường bộ 
Quản lý đào tạo, cấp đổi bằng Thuyền trưởng, Máy trưởng phương tiện ĐTNĐ 
Quản lý giá 
Quản lý hành chính về ANTT 
Quản lý hoạt động xây dựng 
Quản lý Ngân sách 
Quản lý nhà - Bất động sản 
Quản lý tài sản nhà nước 
Quản lý Trạm dừng nghỉ và Bến xe ô tô khách 
Quản lý Vận tải Hàng hóa 
Quản lý Vận tải Hành Khác 
Quản lý Vận tải Liên vận Quốc tế 
Quảng cáo 
Quốc tịch 
Quy chế thi, tuyển sinh 
Quy hoạch đô thị 
Quyết định 
Sân khấu 
Sở Công thương 
Sở Giao thông Vận tải 
Sở hữu trí tuệ 
Sở Khoa học Công nghệ 
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 
Sở Ngoại vụ 
Sở Nông nghiệp và PTNT 
Sở Tài chính 
Sở Tư pháp 
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 
Sở Xây dựng 
Sở Y tế 
Sức khỏe sinh sản 
Sức khỏe, Môi trường 
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng 
Tài chính 
Tài chính - Kế Hoạch 
Tài chính - Ngân sách 
Tài chính, kế hoạch, quy hoạch, MTQG, đấu thầu 
Tài nguyên 
Tài nguyên - Môi trường 
Tài nguyên khoáng sản 
Tài Nguyên môi trường 
Tài nguyên nước 
Thẩm định dự án 
Thẩm định dự án 
Thanh tra 
Thanh tra Chuyên ngành GTVT 
Thanh tra Hành chính 
Thể dục thể thao 
Thi đua khen thưởng 
Thống kê 
Thông tin - Truyền thông 
Thông tin thống kê 
Thông tư 
Thông tư liên tịch 
Thu BHXH, BHYT và BHTN 
Thủ tục hành chính 
Thú y 
Thực hiện chính sách BHXH 
Thực hiện chính sách BHYT 
Thuế 
Thuế thu nhập cá nhân 
Thương mại 
Thương mại quốc tế 
Thủy lợi 
Thủy sản 
Tiền lương 
Tiếp công dân 
Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục 
Tin học - Thống kê 
Tổ chức cán bộ 
Tổ chức công chức 
Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước 
Tôn giáo 
Tổng hợp 
Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 
Trang tin điện tử 
Trợ giúp pháp lý 
Trồng trọt 
Tư pháp 
Tuyển dụng công chức 
Tuyên truyền