Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkstim-kiem-van-ban-du-thao

Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025Báo cáo25/07/2020
2Góp ý dự thảo Quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Quyết định492Du thao QD tiep nhan - tra kq TTHC theo QD45.doc19/07/2020
3Lấy ý kiến Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Quy chếBan Thi đua khen thưởng596CV So Noi vu - Gui Bao Dai_Signed.pdf596De cuong Quy che TDKT nam 2020.doc597Quy che TDKT nam 2020 - ban xin y kien.doc17/07/2020
4lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025Báo cáo788Du thao BC danh gia ket qua thuc hien phat trien KT-XH 5 nam 2016–2020 va phuong huong nhiem vu 2021-2025.pdf15/07/2020
5Lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025678DuthaobaocaotrinhDaihoidaibieulanthuXI.pdf15/07/2020
6Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến về dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố về ATTP thuộc phạm vi quản lý ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết địnhNông nghiệp523Duthao-QuyetdinhUBNDtinh(DT).doc11/07/2020
7Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý vât liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết địnhVật liệu nổ công nghiệp9911000 ub.signed.pdf991Công văn lấy ý kiến Du thao Quy che VLNCN_Signed.pdf991Du thao Qui Che VLNCN Tay Ninh.docx11/07/2020
8Ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết địnhPhòng, chống tệ nạn xã hội274QD BAN HANH QUY CHE HOAT DONG BCD 389.rtf274QUY CHE QUAN HE PHOI HOP VA TRACH NHIEM.rtf08/07/2020
9Cho ý kiến về dự thảo Quyết định hanh hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây NinhQuy định2621044 qd.signed.pdf262CV lay y kien so nganh_Signed.pdf262QĐ sua doi chuc nang nhiem vu So Noi Vu.docx262Quy định kèm theo Quyết định.doc07/07/2020
10Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyếtBảo trợ xã hội461DT-NGHIQUYET.doc462DT-TOTRINHUBND.docx05/07/2020
11Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ khuyến khích đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyếtChế độ chính sách115Du Thao NQ.doc423BC Danh Gia Tac Dong.PDF762Du thao Quy Dinh.doc05/07/2020
12 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh987Lay y kien Du thao QD thay the QD 04_Signed (1).pdf05/07/2020
13Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong cùng một loại đất trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Tây Ninh709Toàn bộ nội dung dự thảo.zip05/07/2020
14Dự thảo hồ sơ ban hành Nghị quyết quy định mức đóng góp và hỗ trợ cai nghiện ma túy tự nguyệnNghị quyếtPhòng, chống tệ nạn xã hội197Báo cáo đánh giá tác động chính sách.doc197Công văn lấy ý kiến các Sở ngành.doc197Dự thảo đề cương nghị quyết.docx213Tờ trình của Sở Lao động TBXH.docx213Tờ trình của UBND tỉnh.doc03/07/2020
15dự thảo Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động tại CSCNMTNghị quyếtPhòng, chống tệ nạn xã hội873Báo cáo đánh giá tác động chính sách - phụ cấp đặc thù.doc873Công văn lấy ý kiến sở ngành về hồ sơ nghị quyết.doc873Dự thảo đề cương nghị quyết.docx873Tờ trình của Sở LĐTBXH.docx873Tờ trình của UBND tỉnh.doc03/07/2020
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Dự thảo NGHỊ QUYẾT về sửa đổi, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnhNghị quyếtXây dựng cơ bản4631468-lấy ý kiến ĐC TH 2016-2020.pdf4632.DT NQ dieu chinh KH DTC 2016-2020 (T4-2020)- hoan chinh (1).doc463DC KH 2016-2020 T.6.2020 - hoan chinh (1).xlsx01/07/2020
2ý kiến dự thảo Quyết định UBND tỉnh về việc bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết địnhGiá cả487Du thao QĐ Điều chỉnh, bổ sung QĐ Số 17.doc30/06/2020
3Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnhQuyết địnhĐất đai128NOI DUNG NQ THAY THE QĐ 16.rar28/06/2020
4Về việc thay thế Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024Đất đai694THAY THE QUYET DINH 57 BANG GIA DAT.doc14/06/2020
5Góp ý Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút nhân tài thực hiện tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Nghị quyếtĐào tạo - bồi dưỡng592BAO CAO DANH GIA TAC DONG 2.doc592Tờ trình cua UBND tinh trinh Thuong truc HDND tinh ve de nghi xay dung NQ chinh sach DT va thu hut nhan tai.doc847810 _1.PDF847Du thao Nghi quyet de nghi xay dung gui Thuong truc HDND tinh.doc08/06/2020
6Cho ý kiến đối với việc đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển trên địa bàn tỉnh thay thế Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 10/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnhNghị quyếtTổ chức cán bộ203Ban so sanh.pdf203BAO CAO DANH GIA TAC DONG (Nhan).doc203CV lay y kien cac So, nganh ve viec de nghi xay dung nghi quyet (Nhan).doc203Du thao To trinh UBND tinh trinh Thuong truc HDND tinh de nghi xay dung NQ ve chinh sach DDLC (Nhan).doc203Du theo To trinh cua SNV gui UBND tinh ve de nghi xay dung Nghi quyet (Nhan).doc203TỔNG HOP KINH PHI LUAN CHUYEN.pdf203TỔNG HOP SỐ LƯỢNG CAN BỘ, CÔNG CHỨC LUÂN CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG.pdf06/06/2020
7Lấy ý kiến về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá chuẩn bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết địnhQuản lý nhà - Bất động sản422DT QUYET DINH.doc05/06/2020
8Góp ý dự thảo Quy định chính sách Hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Nghị quyếtCông nghệ thông tin346Du thao Quy dinh che do ho tro can bọ CNTT.rar29/05/2020
9Góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2020Đất đai970NỘI DUNG DỰ THẢO.rar29/05/2020
10góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong cùng một loại đất trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020885CV.Gop y du thao Nghi quyet QHSDD den nam 2020.0420_Signed.pdf25/05/2020
11Sở Giao thông Vận tải lấy ý kiến nhân dân về phương án kiến trúc công trình cầu Thái Hoà18/05/2020
12Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định khoán kinh phí sử dụng xe ô tôQuyết địnhGiá78(CKS) CV lay y kien gop y_Signed.pdf17/05/2020
13Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định UBND tỉnh quy định bổ sung ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnhQuyết địnhNông nghiệp818CV 1309_0001.signed.pdf818Du thao QD UBND 10.4.doc818Du thao Quy dinh UBND 10.4.doc16/05/2020
14Góp ý Nghị quyết trình HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 về mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời làm Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấnNghị quyếtXây dựng chính quyền46642.2008.NQ.HDND.doc482CV gui cac don vi gop y du thao Nghi quyet bai bo Nghi quyet so 42.Trinh ky_Signed.pdf482Du thao Nghi quyet bai bo Nghi quyet so 42.Trinh ky.doc16/05/2020
15V/v xin ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định và Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh (thay thế Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND)Quyết địnhTổ chức cán bộ346Gop y QD 13.zip15/05/2020
Âm nhạc 
An ninh trật tự 
An ninh-quốc phòng 
An toàn bức xạ 
An toàn bức xạ và hạt nhân 
An toàn giao thông 
An Toàn Lao Động 
An toàn thực phẩm 
An toàn thực phẩm và dinh dưỡng 
Ban QL Khu Kinh tế 
Ban Thi đua khen thưởng 
Ban Tôn giáo 
Báo chí 
Báo chí xuất bản 
Bảo hiểm 
Bảo hiểm thất nghiệp 
Bảo hiểm xã hội 
Bảo trợ xã hội 
Bảo vệ thực vật 
Bảo vệ, chăm sóc trẻ em 
Bình đẳng giới 
Bổ trợ tư pháp 
Bồi Thường Nhà Nước 
Bưu chính 
Bưu chính - Viễn thông 
Các chương trình 
Các lĩnh vực chuyên ngành liên quan đến ĐKKD 
Cải cách hành chính 
Cải chính hộ tịch 
Cán bộ công chức trong tỉnh 
Cấp bản sao từ sổ hộ tịch 
Cấp đổi giấy phép lái xe 
Cấp Huyện 
Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 
Cấp Xã 
Chăn nuôi 
Chế độ chính sách 
Chi trả các chế độ BHXH 
Chính sách 
Chính sách người có công 
Chính sách xã hội 
Cho thuê lại lao động 
Chương trình mục tiêu 
Chuyển giao công nghệ 
Cơ sở dữ liệu quốc gia 
Công chức 
Công chức, viên chức 
Công chứng 
Công nghệ 
Công nghệ sinh học 
Công nghệ thông tin 
Công nghiệp 
Công nghiệp địa phương 
Công nghiệp nặng 
Công nghiệp tiêu dùng 
Công tác thanh niên 
Công thương 
Cung cấp thông tin 
Dân chủ 
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
Dân sự 
Dân tộc 
Đăng ký kinh doanh 
Đào tạo - bồi dưỡng 
Đào tạo bồi dưỡng 
Đất đai 
Đấu giá 
Dầu khí 
Đấu thầu mua sắm 
Đầu tư 
Đầu tư phát triển 
Đầu tư và Xây dựng 
Dạy nghề 
Đề án 30 
Di trú nước ngoài 
Dịch vụ thương mại 
Điện 
Điện ảnh 
Đối ngoại 
Dự án hỗ trợ phát triển chính (ODA) 
Du lịch 
Dược phẩm 
Ghi chú hộ tịch 
Giá 
Giá cả 
Gia đình 
Giám định thương mại 
Giám định y khoa 
Giám hộ 
Giảm nghèo 
Giao dịch bảo đãm 
Giáo dục 
Giáo dục - Đào tạo 
Giáo dục đào tạo 
Giáo dục nghề nghiệp 
Giáo dục và Đào tạo 
Giao thông 
Giao thông vận tải 
Giấy Phép kinh doanh 
Giấy phép xây dựng 
Hạ tầng kỹ thuật 
Hành chính nhà nước 
HIV/AIDS 
Hộ tịch 
Hộ tịch 
Hóa chất 
Hoạt động đối ngoại 
Hoạt động KHCN 
Hoạt động kinh doanh vận tải 
Hoạt động xây dựng 
Hội - Tổ chức phi chính phủ 
Hội họa 
Hội, Tổ chức phi chính phủ 
Hôn nhân - Gia đình 
Internet 
ISO 
Kế hoạch và đầu tư 
Kết hôn 
Khác 
Khai sinh 
Khai tử 
Khám bệnh, chữa bệnh 
Khí dầu mỏ hóa lỏng 
Khiếu nai - Tố cáo 
Khoa học Công nghệ 
Khoa học công nghệ cơ sở 
Khoáng sản 
Kiểm lâm 
Kiểm toán 
Kiến trúc 
Kiến trúc Quy hoạch xây dựng 
Kinh doanh khí 
Kinh tế 
Kinh tế - Xã hội 
Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 
Kinh tế tập thế 
Kinh tế và Hạ tầng 
Kinh tế và Vật liệu xây dựng 
Kinh tế vật liệu xây dựng 
Kinh tế xã hội 
Kinh tế- Xã hội 
Kinh tế, Xã hội 
Lâm nghiệp 
Lao động 
Lao động - Thương binh và Xã hội 
Lao động - Tiền lương 
Lao động ngoài nước 
Lao động nước ngoài 
Lao động, tiền lương, tiền công 
Lao động, tiền lương, tiền thưởng 
Liên minh hợp tác xã 
Lĩnh vực Công thương cấp huyện 
Lĩnh vực Đầu tư 
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo cấp huyện 
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo cấp xã 
Lĩnh vực giao thông đường bộ 
Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư cấp xã 
Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư cấp huyện 
Lĩnh vực khác 
Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện 
Lĩnh vực lao động và thương binh xã hội cấp xã 
Lĩnh vực Nội vụ 
Lĩnh vực Nội vụ cấp huyện 
Lĩnh vực Nội vụ cấp xã 
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT cấp huyện 
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT cấp xã 
Lĩnh vực tài chính 
Lĩnh vực Tài chính cấp huyện 
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường cấp huyện 
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường cấp xã 
Lĩnh vực Tư pháp cấp huyện 
Lĩnh vực Tư pháp cấp xã 
Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch cấp huyện 
Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch cấp xã 
Lĩnh vực Viễn thông và Internet cấp huyện 
Lĩnh vực Xây dựng cấp Huyện 
Lĩnh vực Xây dựng cấp Xã 
Lĩnh vực Y tế cấp huyện 
Luật 
Lưu thông hàng hóa 
Lưu thông hàng hóa trong nước 
Lưu trữ 
Lý lịch tư pháp 
Môi trường 
Múa 
Mỹ phẩm 
Mỹ thuật 
Năng lượng 
Ngân hàng Nhà nước 
Ngân sách 
Nghị định 
Nghị quyết 
Nghị quyết 11 
Nghiên cứu - Triển khai 
Ngoại vụ 
Người có công 
Nhà - Bất động sản 
Nhận cha, mẹ, con 
Nhận nuôi con nuôi 
Nhiếp ảnh 
Nội chính 
Nội vụ 
Nông nghiệp 
Nông nghiệp 
Nông nghiệp công nghệ cao 
Nông nghiệp và phát triễn nông thôn 
Nông thôn mới 
ODA 
Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử 
Phổ Biến Giáo Dục Pháp luật 
Phòng cháy chữa cháy 
Phòng cháy, chữa cháy 
Phòng chống tham nhũng 
Phòng Kinh tế-Hạ tầng 
Phòng Tư pháp 
phòng Văn hoá và Thông tin 
Phòng, chống tệ nạn xã hội 
Quản lý Cảng, Bến thủy nội địa 
Quản lý cạnh tranh 
Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản 
Quản lý công trình đường bộ 
Quản lý đào tạo, cấp đổi bằng Thuyền trưởng, Máy trưởng phương tiện ĐTNĐ 
Quản lý giá 
Quản lý hành chính về ANTT 
Quản lý hoạt động xây dựng 
Quản lý Ngân sách 
Quản lý nhà - Bất động sản 
Quản lý tài sản nhà nước 
Quản lý Trạm dừng nghỉ và Bến xe ô tô khách 
Quản lý Vận tải Hàng hóa 
Quản lý Vận tải Hành Khác 
Quản lý Vận tải Liên vận Quốc tế 
Quảng cáo 
Quốc tịch 
Quy chế thi, tuyển sinh 
Quy hoạch đô thị 
Quyết định 
Sân khấu 
Sở Công thương 
Sở Giao thông Vận tải 
Sở hữu trí tuệ 
Sở Khoa học Công nghệ 
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 
Sở Ngoại vụ 
Sở Nông nghiệp và PTNT 
Sở Tài chính 
Sở Tư pháp 
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 
Sở Xây dựng 
Sở Y tế 
Sức khỏe sinh sản 
Sức khỏe, Môi trường 
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng 
Tài chính 
Tài chính - Kế Hoạch 
Tài chính - Ngân sách 
Tài chính, kế hoạch, quy hoạch, MTQG, đấu thầu 
Tài nguyên 
Tài nguyên - Môi trường 
Tài nguyên khoáng sản 
Tài Nguyên môi trường 
Tài nguyên nước 
Thẩm định dự án 
Thẩm định dự án 
Thanh tra 
Thanh tra Chuyên ngành GTVT 
Thanh tra Hành chính 
Thể dục thể thao 
Thi đua khen thưởng 
Thống kê 
Thông tin - Truyền thông 
Thông tin thống kê 
Thông tư 
Thông tư liên tịch 
Thu BHXH, BHYT và BHTN 
Thủ tục hành chính 
Thú y 
Thực hiện chính sách BHXH 
Thực hiện chính sách BHYT 
Thuế 
Thuế thu nhập cá nhân 
Thương mại 
Thương mại quốc tế 
Thủy lợi 
Thủy sản 
Tiền lương 
Tiếp công dân 
Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục 
Tin học - Thống kê 
Tổ chức cán bộ 
Tổ chức công chức 
Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước 
Tôn giáo 
Tổng hợp 
Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 
Trang tin điện tử 
Trợ giúp pháp lý 
Trồng trọt 
Tư pháp 
Tuyển dụng công chức