Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkstim-kiem-van-ban-du-thao

Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Dự thảo Quyết định quy định phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lýQuyết địnhTổ chức cán bộ703BANG SO SANH.xls703CONGVAN GUI CAC CO QUAN DON VI GOP Y KIEN PHAN CAP_Signed (1).pdf703DU THAO QUY DINH PHAN CAP CHINH THUC.doc703DU THAO QUYET DINH.doc703Phu luc tong hop y kien gop y cac co quan, don vi.xls703TO TRINH CUA SO NOI VU VE BAN HANH PHAN CAP.doc14/07/2021
2Góp ý dự thảo Nghị quyết về Danh mục đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh.Nghị quyếtĐầu tư phát triển654duthaodanhmuc.pdf04/07/2021
3V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnhQuyết địnhNhà - Bất động sản898QD 29.rar30/06/2021
4Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu Di tích lịch sử cách mạng miền Nam tỉnh Tây NinhQuyết địnhQuyết định203DuThaoQDsuadoidiem2dieu3-26052021.docx26/06/2021
5Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Tây NinhQuyết địnhNông nghiệp737SoNN_LAy y kien QD 02.rar24/06/2021
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Quy định miễn thu phí Quy định miễn thu phí vào cổng tham quan Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà ĐenNghị quyếtVăn hóa867Du thao NQ.DOC867Lay Y kien cac nganh.docx17/06/2021
2Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyếtBảo trợ xã hội759DT-NGHIQUYET.doc759DT-TTrXDN.doc759PHU-LUCkemduthaoTT.xls16/06/2021
3V/v góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (đối với Thư viện thuộc địa phương quản lý)Nghị quyết777Cong van gop y du thao Nghi quyet thu vien_Signed.pdf777DU THAO NGHI QUYET THU VIEN.docx13/06/2021
4Ý kiến dự thảo Quyết định Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùngQuyết địnhTài chính - Ngân sách20720210514095957.zip13/06/2021
5V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyếtHoạt động xây dựng220DT NQ.rar12/06/2021
6Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về hủy bỏ dự án có thu hồi đất và dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng quá 03 năm không triển khai thực hiệnĐất đai372lay y kien.zip12/06/2021
7góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyếtHoạt động KHCN987NQ CAC HOI THI_sau hop TT.HDND tinh.doc05/06/2021
8Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết, Quyết định quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây NinhĐăng ký kinh doanh42620210507093321.zip04/06/2021
9Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ, thu, nộp, sử dụng, phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh .3721. in TTr.trinh de nghi xay dung Nghi quyet ve phi, le phi (UBND). STNMT_1881.pdf3722. in DE CUONG DE AN. STNMT_Signed.pdf3725. DU THAO va phu luc Nghiquyet HĐND. HOAN CHINH.docx372BANG BIEU THAY DOI NQ 2021 THU PHI,LE PHI 19.4.xlsx372CV.Lay y kien du thao NQ CAC SO NGANH.doc372CV.Lay y kien du thao NQ CAC SO NGANH_2816.pdf03/06/2021
10QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lQuyết địnhTổ chức cán bộ300BANG SO SANH.xls300CONGVAN GUI CAC CO QUAN DON VI GOP Y KIEN PHAN CAP_Signed.pdf300TO TRINH CUA SO NOI VU VE BAN HANH PHAN CAP.doc442DU THAO QUY DINH PHAN CAP CHINH THUC.doc442DU THAO QUYET DINH.doc29/05/2021
11Đề án Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025Nghị quyếtChế độ chính sách3475. NGHI QUYET HDND TINH (chinh thuc so tu phap gop y).doc3475. NGHI QUYET HDND TINH BAO DAM CHE DO CHINH SACH DQTV GIAI DOAN 2021-2025 (TIEN AN CHO PCHT BAN CHQS CAP XA).doc347DE AN TO CHUC XAY DUNG DQTV (chinh thuc).doc7191. TO TRINH CUA BO CHQS TINH.doc719BAO CAO DANH GIA TAC DONG CUA NQ SO 30.doc29/05/2021
12Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh (Lần 2)Quyết định943(CKS) lay y kien du thao QD bang tinh le phi truoc ba nha_Signed.pdf943DT QUYET DINH LAN 2.doc26/05/2021
13Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào Cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Chàng Riệc, Tân NamNghị quyếtTài chính - Kế Hoạch943DU THAO NGHI QUYET.docx23/05/2021
14góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết địnhHoạt động KHCN221CV cua Bo KHCN.pdf323Du thao QD.doc440Phu luc.doc23/05/2021
15Dự thảo NQ Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyếtViệc làm375CV xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức thu lệ phí cáp phép cho người lao động nước ngoài pdf.pdf375CV xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức thu lệ phí cáp phép cho người lao động nước ngoài.docx375dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh vv ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao đong cho NNN.docx375dự thảoTờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh vv ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao đong cho NNN.docx375NQ 37.2016, QĐ 52.2016.pdf22/05/2021