Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkstim-kiem-van-ban-du-thao

Âm nhạc 
An ninh trật tự 
An ninh-quốc phòng 
An toàn bức xạ 
An toàn bức xạ và hạt nhân 
An toàn giao thông 
An Toàn Lao Động 
An toàn thực phẩm 
An toàn thực phẩm và dinh dưỡng 
Ban QL Khu Kinh tế 
Ban Thi đua khen thưởng 
Ban Tôn giáo 
Báo chí 
Báo chí xuất bản 
Bảo hiểm 
Bảo hiểm thất nghiệp 
Bảo hiểm xã hội 
Bảo trợ xã hội 
Bảo vệ thực vật 
Bảo vệ, chăm sóc trẻ em 
Bình đẳng giới 
Bổ trợ tư pháp 
Bồi Thường Nhà Nước 
Bưu chính 
Bưu chính - Viễn thông 
Các chương trình 
Các lĩnh vực chuyên ngành liên quan đến ĐKKD 
Cải cách hành chính 
Cải chính hộ tịch 
Cán bộ công chức trong tỉnh 
Cấp bản sao từ sổ hộ tịch 
Cấp đổi giấy phép lái xe 
Cấp Huyện 
Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 
Cấp Xã 
Chăn nuôi 
Chế độ chính sách 
Chi trả các chế độ BHXH 
Chính sách 
Chính sách người có công 
Chính sách xã hội 
Cho thuê lại lao động 
Chương trình mục tiêu 
Chuyển giao công nghệ 
Cơ sở dữ liệu quốc gia 
Công chức 
Công chức, viên chức 
Công chứng 
Công nghệ 
Công nghệ sinh học 
Công nghệ thông tin 
Công nghiệp 
Công nghiệp địa phương 
Công nghiệp nặng 
Công nghiệp tiêu dùng 
Công tác thanh niên 
Công thương 
Cung cấp thông tin 
Dân chủ 
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
Dân tộc 
Đăng ký kinh doanh 
Đào tạo - bồi dưỡng 
Đào tạo bồi dưỡng 
Đất đai 
Đấu giá 
Dầu khí 
Đấu thầu mua sắm 
Đầu tư 
Đầu tư phát triển 
Đầu tư và Xây dựng 
Dạy nghề 
Đề án 30 
Di trú nước ngoài 
Dịch vụ thương mại 
Điện 
Điện ảnh 
Đối ngoại 
Dự án hỗ trợ phát triển chính (ODA) 
Du lịch 
Dược phẩm 
Ghi chú hộ tịch 
Giá 
Giá cả 
Gia đình 
Giám định thương mại 
Giám định y khoa 
Giám hộ 
Giảm nghèo 
Giao dịch bảo đãm 
Giáo dục 
Giáo dục - Đào tạo 
Giáo dục đào tạo 
Giáo dục nghề nghiệp 
Giáo dục và Đào tạo 
Giao thông 
Giao thông vận tải 
Giấy Phép kinh doanh 
Giấy phép xây dựng 
Hạ tầng kỹ thuật 
Hành chính nhà nước 
HIV/AIDS 
Hộ tịch 
Hộ tịch 
Hóa chất 
Hoạt động đối ngoại 
Hoạt động KHCN 
Hoạt động kinh doanh vận tải 
Hoạt động xây dựng 
Hội - Tổ chức phi chính phủ 
Hội họa 
Hội, Tổ chức phi chính phủ 
Hôn nhân - Gia đình 
Internet 
ISO 
Kế hoạch và đầu tư 
Kết hôn 
Khác 
Khai sinh 
Khai tử 
Khám bệnh, chữa bệnh 
Khí dầu mỏ hóa lỏng 
Khiếu nai - Tố cáo 
Khoa học Công nghệ 
Khoa học công nghệ cơ sở 
Khoáng sản 
Kiểm lâm 
Kiểm toán 
Kiến trúc 
Kiến trúc Quy hoạch xây dựng 
Kinh tế 
Kinh tế - Xã hội 
Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 
Kinh tế tập thế 
Kinh tế và Hạ tầng 
Kinh tế và Vật liệu xây dựng 
Kinh tế vật liệu xây dựng 
Kinh tế xã hội 
Kinh tế- Xã hội 
Kinh tế, Xã hội 
Lâm nghiệp 
Lao động 
Lao động - Thương binh và Xã hội 
Lao động - Tiền lương 
Lao động ngoài nước 
Lao động nước ngoài 
Lao động, tiền lương, tiền công 
Lao động, tiền lương, tiền thưởng 
Liên minh hợp tác xã 
Lĩnh vực Công thương cấp huyện 
Lĩnh vực Đầu tư 
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo cấp huyện 
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo cấp xã 
Lĩnh vực giao thông đường bộ 
Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư cấp xã 
Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư cấp huyện 
Lĩnh vực khác 
Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện 
Lĩnh vực lao động và thương binh xã hội cấp xã 
Lĩnh vực Nội vụ 
Lĩnh vực Nội vụ cấp huyện 
Lĩnh vực Nội vụ cấp xã 
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT cấp huyện 
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT cấp xã 
Lĩnh vực tài chính 
Lĩnh vực Tài chính cấp huyện 
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường cấp huyện 
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường cấp xã 
Lĩnh vực Tư pháp cấp huyện 
Lĩnh vực Tư pháp cấp xã 
Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch cấp huyện 
Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch cấp xã 
Lĩnh vực Viễn thông và Internet cấp huyện 
Lĩnh vực Xây dựng cấp Huyện 
Lĩnh vực Xây dựng cấp Xã 
Lĩnh vực Y tế cấp huyện 
Luật 
Lưu thông hàng hóa 
Lưu thông hàng hóa trong nước 
Lưu trữ 
Lý lịch tư pháp 
Môi trường 
Múa 
Mỹ phẩm 
Mỹ thuật 
Năng lượng 
Ngân hàng Nhà nước 
Ngân sách 
Nghị định 
Nghị quyết 
Nghị quyết 11 
Nghiên cứu - Triển khai 
Ngoại vụ 
Người có công 
Nhà - Bất động sản 
Nhận cha, mẹ, con 
Nhận nuôi con nuôi 
Nhiếp ảnh 
Nội chính 
Nội vụ 
Nông nghiệp 
Nông nghiệp 
Nông nghiệp công nghệ cao 
Nông nghiệp và phát triễn nông thôn 
Nông thôn mới 
ODA 
Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử 
Phổ Biến Giáo Dục Pháp luật 
Phòng cháy chữa cháy 
Phòng cháy, chữa cháy 
Phòng chống tham nhũng 
Phòng Kinh tế-Hạ tầng 
Phòng Tư pháp 
phòng Văn hoá và Thông tin 
Phòng, chống tệ nạn xã hội 
Quản lý Cảng, Bến thủy nội địa 
Quản lý cạnh tranh 
Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản 
Quản lý công trình đường bộ 
Quản lý đào tạo, cấp đổi bằng Thuyền trưởng, Máy trưởng phương tiện ĐTNĐ 
Quản lý giá 
Quản lý hành chính về ANTT 
Quản lý hoạt động xây dựng 
Quản lý Ngân sách 
Quản lý nhà - Bất động sản 
Quản lý tài sản nhà nước 
Quản lý Trạm dừng nghỉ và Bến xe ô tô khách 
Quản lý Vận tải Hàng hóa 
Quản lý Vận tải Hành Khác 
Quản lý Vận tải Liên vận Quốc tế 
Quảng cáo 
Quốc tịch 
Quy chế thi, tuyển sinh 
Quy hoạch đô thị 
Quyết định 
Sân khấu 
Sở Công thương 
Sở Giao thông Vận tải 
Sở hữu trí tuệ 
Sở Khoa học Công nghệ 
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 
Sở Ngoại vụ 
Sở Nông nghiệp và PTNT 
Sở Tài chính 
Sở Tư pháp 
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 
Sở Xây dựng 
Sở Y tế 
Sức khỏe sinh sản 
Sức khỏe, Môi trường 
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng 
Tài chính 
Tài chính - Kế Hoạch 
Tài chính - Ngân sách 
Tài chính, kế hoạch, quy hoạch, MTQG, đấu thầu 
Tài nguyên 
Tài nguyên - Môi trường 
Tài nguyên khoáng sản 
Tài Nguyên môi trường 
Tài nguyên nước 
Thẩm định dự án 
Thẩm định dự án 
Thanh tra 
Thanh tra Chuyên ngành GTVT 
Thanh tra Hành chính 
Thể dục thể thao 
Thi đua khen thưởng 
Thống kê 
Thông tin - Truyền thông 
Thông tin thống kê 
Thông tư 
Thông tư liên tịch 
Thu BHXH, BHYT và BHTN 
Thủ tục hành chính 
Thú y 
Thực hiện chính sách BHXH 
Thực hiện chính sách BHYT 
Thuế 
Thuế thu nhập cá nhân 
Thương mại 
Thương mại quốc tế 
Thủy lợi 
Thủy sản 
Tiền lương 
Tiếp công dân 
Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục 
Tin học - Thống kê 
Tổ chức cán bộ 
Tổ chức công chức 
Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước 
Tôn giáo 
Tổng hợp 
Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 
Trang tin điện tử 
Trợ giúp pháp lý 
Trồng trọt 
Tư pháp 
Tuyển dụng công chức 
Tuyên truyền 
UBND tỉnh 
Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo xây dựng Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018-2020Nghị quyếtNông nghiệp978Lay y kien CV 166-SNN-CCPTNT.rar17/02/2018
2Quy định thời gianQuyết định, phê chuẩn và biểu mẫu lập các báo cáo kế hoạch tài chính Nghị quyếtTài chính - Ngân sách221Bieu kem theo.xls221NQ HDND QD THOI GIAN QUYET TOAN NS.docx221TO TRINH UBND QD THOI GIAN QUYET TOAN NS.docx15/02/2018
3Về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây NinhTờ trìnhChính sách816DT NQ 2018.docx816TTr UBND tinh trinh HDND tinh.doc15/02/2018
4Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016Nghị quyếtHộ tịch895Báo cáo thuyết minh de nghi xd Nghi quyet sửa đổi.doc895nghi quyet sua doi NQ 37_2016.doc14/02/2018
5Về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyếtChính sách293(15.1)DuthaoNQ-HDNDT.doc293BANG SO SANH (15.1).xlsx14/02/2018
6Lấy ý kiến xây dựng Quyết định ban hành Quy định quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụQuyết địnhĐối ngoại46405 SNgV LSNVNONN.PDF46405a SNgV LSNVNONN.PDF07/02/2018
7Dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020Quyết địnhKhí dầu mỏ hóa lỏng186Du thao Quy dinh quan ly dau tu xay dung cua hang kinh doanh xang dau, kho xang dau tren dia ban tinh den nam 2020.docx186Du thao Quyet dinh UBND tinh ve ban hanh quy dinh phat trien he thong cua hang xang dau tren dia ban tinh.doc04/02/2018
8ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TỈNH TÂY NINH, GIAI ĐOẠN 2017 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN 2030Góp ý556DE AN-ĐC QHQC sua theo huong dan- gui-2612-Cc.docx02/02/2018
9Lấy ý kiến bổ sung chợ, siêu thị vào quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020Quyết địnhThương mại217Dự thảo Quyết định.doc25/01/2018
10Về việc điều chỉnh giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 Nguồn vốn ngân sách tỉnhQuyết địnhĐầu tư8105.QD- dc KH 2016-2020 - STP.doc810KH TRUNG HAN 2016-2020 (ĐC).xlsx25/01/2018
11Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 Nguồn vốn ngân sách tỉnhNghị quyếtĐầu tư7634.Nghiquyet dc KH 2016-2020.doc25/01/2018
12Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020Quyết địnhNông nghiệp94lay y kien DT QD.rar19/01/2018
13Lấy ý kiến dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thịLuậtHạ tầng kỹ thuật428Du thao Luat QLPTDT 01-2018.pdf19/01/2018
14Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020457Du thao he thong xu ly nuoc.rar521VB lay y kien tam_Signed he thong xu ly nuoc.pdf19/01/2018
15Góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định 38/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định4761-CV gop y bai bo Quyet dinh 38-2011 ve QC QLNN ve TTDN.doc4762-Du thao Quyet dinh bai bo QD 38-2011 ve Quy che QLNN ve TTDN.doc476Bai bo QD 38-2011.rar19/01/2018
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Lấy ý kiến góp ý dự thảo ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định về việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Quyết địnhHoạt động KHCN390du thao quy dinh sua doi bo sung 48(1) (2).doc18/01/2018
2Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về định mức chi cho các nội dung trong các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết địnhTài chính - Ngân sách(18.12.17)Du Thao Quyet Dinh.doc17/01/2018
3Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về chế độ chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây NinhNông nghiệp và phát triễn nông thôn81320180111092726.zip955VP 42.PDF16/01/2018
4Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020Quyết địnhGiảm nghèo4785.DT-QUYETDINH.doc4786.DT-QDKEMTHEO.doc15/01/2018
5Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020Nghị quyếtGiảm nghèo5131.TTrXDNQ.doc5132.DUTHAONGHIQUYET48.doc5133.QUYDINHKEMTHEODT-NQ.doc5134.BANG-TONG-HOP.xls15/01/2018
6Xin ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã Gia Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017Báo cáoVăn hóa- Xã hội65118-UBND_1.PDF13/01/2018
7Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Quy định việc phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý về quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết địnhHạ tầng kỹ thuật556HT02-11.12.17 DT QUY DINH QL CHAT THAI RAN XAY DUNG (1).doc12/01/2018
8Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết địnhĐất đai480du thao dat lua dot 2.rar06/01/2018
9Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (năm 2018)Quyết địnhĐất đai949du thao qd dinh thu hoi dat.rar06/01/2018
10Về việc lấy ý kiến dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND về công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết địnhQuản lý giáDu thao tham muu phan cap QLNN ve gia nam 2018.doc05/01/2018
11Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnhQuyết địnhHoạt động xây dựng823Du thao Quyet dinh sua doi bo sung QD 48 (1).docx30/12/2017
12Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định tạm thời giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết địnhNông nghiệp422CCTL-DU THAO QD GIA DICH VU SAN PHAM 2017_23.11.17 dang cong_R.doc23/12/2017
13Ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết địnhKhác505duthaoquyetdinhgiadichvusanpham2017.doc20/12/2017
14Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành cơ chế khuyến khích, ưu đãi thêm trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây NinhGóp ýQuản lý nhà - Bất động sản592HO SO LAY Y KIEN XAY DUNG NGHI QUYET.rar14/12/2017
15Quyết định Về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sảnQuyết địnhĐấu giá274QD bai bo VB phap luat UBND tinh 1.doc08/12/2017