Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkstim-kiem-van-ban-du-thao

Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1V/v lấy ý kiến xây dựng chính sách y tếBáo cáoTổ chức cán bộ328Báo cáo đánh gía tác động của Nghị quyết.docx328Báo cáo kết quả đánh giá thực hiện giai đoạn 2016-2021.docx328Đề án thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2026.doc328Phụ lục tổng hợp xây dựng đề án.xlsx06/05/2021
2Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh (lần 03)Đất đai445đăng cổng lần 3_Signed.pdf445DU THAO QD THAY THE (kem theo CV 1476).doc30/04/2021
3V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành tiêu chuẩn công nhận danh hiệu “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định460cong van gop y bai bo Quyet dinh 05 ve GDVH_Signed.pdf460DU THAO QUYET DINH BAI BO QUYET DINH 05 VE GDVH.doc460QD 05 ve AVH.PDF29/04/2021
4Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định971DU THAO QUYET DINH sửa đổi 1.doc25/04/2021
5Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết địnhHoạt động xây dựng101DA DT CONG.rar22/04/2021
6Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnhQuyết định358DT QUYET DINH LAN 1.doc19/04/2021
7Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết71002_2016_TT-BTC(13654).pdf710BC_Danh gia tac dong.docx710BC_Danh gia thực thi PL.docx710CV_Lay y kien_Signed.pdf710Quyết định số 13-2015-QĐ-TTg.pdf725To trinh-Xay dung Nghi quyet.docx888Du thao-Nghi quyet_B_Đăng TTĐT.doc19/04/2021
8Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định3692. Quy che Bao ve quy.pdf369SCT lay y kien QC BVQLNTD_Signed.pdf542. Quy che Bao ve quyen cua nguoi tieu dung 2021.doc12/04/2021
9NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tây Ninh64du thao NQ phi ĐTM.doc11/04/2021
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1V/v lấy ý kiến nội dung dự thảo Nghị quyết đặt tên Cầu Cây Ổi (huyện Châu Thành), Cầu An Phước (Thị xã Trảng Bàng)Nghị quyếtVăn hóa50DU THAO NGHI QUYET 29.1 (1).doc50VV lay y kien DT Nghi quyet dat ten Cau Cay Oi, An Phuoc_Signed (2).pdf28/03/2021
2SGDĐT: Lấy góp ý xây dựng Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyếtGiáo dục đào tạo244DU THAO NQ CAC KY THI 17022021.docx244PL KEM THEO NQ 2021.rar244TAI LIEU DINH KEM.rar260TO TRINH CAC KY THI 17022021.docx260VAN BAN LAY Y KIEN CAC NGANH 17022021.docx26/03/2021
3Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây NinhĐất đai284DT Nghiquyet HĐND hoan chinh.docx24/03/2021
4Lấy ý kiến về dự thảo Văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP Nghị quyết671UBND tinh. PHU LUC - PHAN CONG NHIEM VU THUC HIEN NĐ 148.xlsx671UBND tinh. PHUC LUC - DIEM MOI NĐ 148.xlsx764DT. Van ban trien khai ND 148. LAN 2.doc23/03/2021
5Lấy ý kiến về dự thảo Văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ23/03/2021
6Lấy ý kiến về dự thảo Văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ23/03/2021
7Lấy ý kiến về dự thảo Văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ23/03/2021
8Góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết địnhBáo chí785Du thao Dinh muc KTKT SX CTPTTH.rar05/03/2021
9Dự thảo Nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyếtGiáo dục đào tạo8DU THAO NGHI QUYET CAC KHOAN THU NGOAI NGAN SACH 2021 DATE 02022021.doc8Phu luc dinh kem thuyet minh.pdf977467-BC THUYET MINH SO SANH KHUNG GIA DICH VỤ 2 ngay 02022021.doc977467-SGDÐT-KHTC ngay 02022021 thuyet minh khung gia.pdf993468-BC tong hop gop y DT NQ cac khoan thu 02022021.doc993468-BC-SGDÐT ngay 02022021 BC tong hop gop y.pdf05/03/2021
10Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025Nghị quyếtNông nghiệp960DT Nghi quyet gui gop y - Lan 2.rar04/03/2021
11Góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND và các Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND và dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định cụ thể hóa liên quan đến Nghị quyết nàyNghị quyếtTài chính - Ngân sách154(MOI) DU THAO QUYET DINH BAI BO CAC QD-UBND.docx154DU THAO NQ-HDND BAI BO NQ 37.doc154PHU LUC KEM THEO QĐ.xlsx02/03/2021
12V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chí ưu tiên, hình thức xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnhQuyết địnhNhà - Bất động sản234NOXH.rar14/02/2021
13Dự thảo Quyết định “Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát” Quyết địnhQuyết định177DuThaoQD-VuonQGLGXM.doc06/02/2021
14Góp ý dự thảo Chương trình chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030Quyết địnhCông nghệ thông tin569Chuyen doi so.rar05/02/2021
15V/v góp ý dự thảo Kế hoạch chỉnh lý tài liệu từ năm 1975-2016 tại các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã trên địa bàn tỉnhCông văn672CV 02.rar10/01/2021