Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkstim-kiem-cong-khai-minh-bach

Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Quyết định và Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cung cấp, kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng tại các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019Quyết định và Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cung cấp, kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng tại các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019 Tranh tra
2Kết luận thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ đối với 03 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế trên địa bàn huyện Dương Minh Châu, Gò Dầu và huyện Châu Thành, tỉnh Tây NinhNgày 23 tháng 4 năm 2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra theo Quyết định thanh tra số 67/QĐ-KHCN ngày 16/4/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh về việc thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ đối với 03 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế trên địa bàn huyện Dương Minh Châu, Gò Dầu và huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Các cơ sở đã phối hợp và chấp hành theo các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ (ATBX) trong quá trình làm việc với Đoàn thanh traGiám đốc Sở
3 Quyết định về việc công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định về việc công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchNguyễn Hồng Thanh
4Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchQuyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchNguyễn Hồng Thanh
5Quyết địnhQuyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019Phân loại CKMBPCT Nguyễn Hữu Mỹ
6Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019Hoa Công Hậu
7Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với 03 cơ sở kinh doanh hàng hóa xăng dầu trên địa bàn huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Ngày 05 tháng 4 năm 2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra theo Quyết định số 59/QĐ-KHCN ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với 03 cơ sở kinh doanh hàng hóa xăng dầu trên địa bàn huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Các cơ sở đã phối hợp và chấp hành theo các quy định của pháp luật trong quá trình làm việc với Đoàn thanh tra Giám đốc Sở
8 Trung tâm Quan trắc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 1/ 2019 Trung tâm Quan trắc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 1/ 2019 Trần Khắc Phục
9Sở công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2019 - đợt 1 (quý 1)Sở công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2019 - đợt 1 (quý 1)Trần Quang Sang
10Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 phân bổ cho các đơn trực thuộc Sở và khối văn phòng SởCông khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 phân bổ cho các đơn trực thuộc Sở và khối văn phòng SởNguyễn Thị Hiếu
11Sở Tài nguyên và Môi trường công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNNSở Tài nguyên và Môi trường công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNNNguyễn Thị Hiếu
12Công khai thực hiện thu chi NS huyện Quý I/2019Công khai thực hiện thu chi NS huyện Quý I/2019Bùi Quốc Hưng
13Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh công khai dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019 và quý 1/2019Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh công khai dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019 và quý 1/2019Đăng Thị Ngọc Hà
14Sở Tài nguyên và Môi trường công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 1/2019Sở Tài nguyên và Môi trường công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 1/2019Nguyễn Thị Hiếu
15Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019PCT UBND Bùi Văn Tốp