Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkstim-kiem-cong-khai-minh-bach

Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Thông báo công khai Kết luận thanh tra thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với 05 cơ sở kinh doanh hàng hóa xăng dầu trên địa bàn thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây NinhGiám đốc
2Kết luận thanh tra thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với 04 cơ sở kinh doanh hàng hóa xăng dầu trên địa bàn huyện Tân Châu, Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.Giám đốc Sở
3Kết luận thanh tra thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với 05 cơ sở kinh doanh hàng hóa xăng dầu trên địa bàn thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây NinhGiám đốc Sở
4Kết luận thanh tra thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với 03 cơ sở kinh doanh hàng hóa xăng dầu trên địa bàn huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, trong đó có 01 cơ sở ngưng hoạt động để sửa chữa (Cửa hàng xăng dầu Định Khuê thuộc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Định Khuê)Giám đốc Sở
5Kết luận thanh tra thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với 04 cơ sở kinh doanh hàng hóa xăng dầu trên địa bàn huyện Tân Biên, tỉnh Tây NinhGiám đốc Sở
6Kết luận thanh tra thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ đối với 03 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.Giám đốc Sở
7Thông báo về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTCSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh thông báo công khai theo quy định về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 của dự án Vùng lúa chất lượng cao xã An Thạnh, huyện Bến Cầu: 432 triệu đồng thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021 (Mẫu số 05/CKTC-ĐTXD kèm theo).Nguyễn Đình Xuân
8Thông báo về việc công khai tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTCSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh thông báo công khai theo quy định về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 của dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông: 77.500 triệu đồng thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2021 (Mẫu số 05/CKTC-ĐTXD kèm theo).Nguyễn Đình Xuân
9Quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2021 cho Sở Công ThươngGiao bổ sung dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2021 cho Sở Công ThươngNguyễn Mạnh Hùng
10Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 thực hiện công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cho đơn vị: Văn phòng SởNguyễn Thành Tiễn
11Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh năm 2020Công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh năm 2020 của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh (có biểu 01, 02, 03 đính kèm).Lê Anh Tâm
12Quyết định công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2021Quyết định công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2021Phan Văn Hòa
13Quyết định về việc công khai Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021Nguyễn Thành Tiễn
14Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2021Lê Anh Tuấn
15Công bô công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quí I nšm 2021 trên địa bàn thj xãLê Thị Hồng Thắm