Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkscong-khai-minh-bach-chi-tiet

Công khai minh bạch
Tiêu đề: Công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân 6 tháng năm 2022 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Phân loại: Phân loại CKMB
Ngày ban hành: 01/07/2022
Người ký: PGĐ Trần Thị Huy Hoàng
Tóm tắt: Quyết định công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng năm 2022 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nội dung:
Nội dung Tập tin Đính kèm: