Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkscong-khai-minh-bach-chi-tiet

Công khai minh bạch
Tiêu đề: Công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý II năm 2022 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Phân loại: Phân loại CKMB
Ngày ban hành: 01/07/2022
Người ký: PGĐ Trần Thị Huy Hoàng
Tóm tắt: Quyết định công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý II năm 2022 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nội dung:
Nội dung Tập tin Đính kèm: