Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị định 
Số Ký hiệu:
145/2020/NĐ-CP 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Ban hành:
31/12/9999 
Đơn vị cập nhật:
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 
Người ký:
 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
02/01/2021 
Trích yếu:
Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/20202 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động 
Nội dung Tập tin Đính kèm: