Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định về việc bãi bỏ khoản 9, điều 4 quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây ninh 
Số Ký hiệu:
55/2020/QĐ-UBND 
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 
Ban hành:
31/12/9999 
Đơn vị cập nhật:
Sở Nội vụ 
Người ký:
Nguyễn Thanh Ngọc 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
31/12/9999 
Trích yếu:
Quyết định về việc bãi bỏ khoản 9, điều 4 Quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh