Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 5, khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa 
Số Ký hiệu:
99/NQ-CP 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Ban hành:
03/10/2017 
Đơn vị cập nhật:
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
03/10/2017 
Trích yếu:
Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 5, khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa 
Nội dung Tập tin Đính kèm: