Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản Quy phạm Pháp Luật
Nhập tên Văn bản Quy phạm Pháp luật hoặc từ khóa vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
+ Mở rộng
Cơ quan ban hành
Đơn vị cập nhật
Lĩnh vực
Loại Văn bản
STTSố ký hiệuCơ quan Ban hànhHình thức văn bảnLĩnh vựcTrích yếu nội dungNgày ban hành
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
  
  
  
  
  
  
  
  
Trích yếu
  
Manager
  
  
  
  
  
Về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2012 đối với các sở ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trực thuộc tỉnh859/QĐ-UBND1/31/2013 12:00 AMChủ tịch:Nguyễn Thị Thu ThủyQuyết định
Về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2012 đối với các sở ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trực thuộc tỉnh
Về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2012 đối với các sở ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trực thuộc tỉnh
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
Về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển Thị xã Tây Ninh giai đoạn 2012-2015, định hướng 20201786/QĐ-UBND9/12/2012 12:00 AMNguyễn Thị Thu Thủy9/12/2012 12:00 AMKinh tế - Xã hộiQuyết định
Về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển Thị xã Tây Ninh giai đoạn 2012-2015, định hướng 2020
Về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển Thị xã Tây Ninh giai đoạn 2012-2015, định hướng 2020
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 19/ KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56 CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính Trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hộ2183/QĐ-UBND11/1/2012 12:00 AMTrần Lưu Quang11/1/2012 12:00 AMKinh tế - Xã hộiQuyết định
Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 19/ KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56 CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính Trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Luật gia Việt Nam trên địa bàn tỉnh
Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 19/ KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56 CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính Trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hộ
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
​Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông03/2011/TT-BTTTT1/4/2011 12:00 AMNguyễn Thành Hưng1/4/2011 12:00 AMAn ninh trật tự
Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
​Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
Tài liệu cập nhật cổng thông tin 11/STTTT6/6/2012 12:00 AM7/12/2012 12:00 AMCông nghệ thông tin
Tài liệu cập nhật cổng thông tin
Tài liệu cập nhật cổng thông tin
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
Ban hành Quy định mức hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
01/2012/QĐ-UBND    1/4/2012 12:00 AM                            Chủ tịch tỉnh:Nguyễn Thị Thu Thủy1/14/2012 12:00 AM
Ban hành Quy định mức hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Ban hành Quy định mức hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.<br>
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
Ban hành Quy chế về kê khai diện tích đất ở làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
12/2012/QĐ-UBND2/8/2012 12:00 AMHuỳnh Văn Quang2/18/2012 12:00 AM
Ban hành Quy chế về kê khai diện tích đất ở làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Ban hành Quy chế về kê khai diện tích đất ở làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.<br>
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
Công bố, công khai thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục
 hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính
bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ của ngành Tài nguyên và Môi trường
1294 /QĐ-UBND7/2/2012 12:00 AMChủ tịch: Nguyễn Thị Thu Thủy7/2/2013 12:00 AMQuyết định
Công bố, công khai thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục
hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính
bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ của ngành Tài nguyên và Môi trường
Công bố, công khai thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục<br>&nbsp;hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính<br>bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ của ngành Tài nguyên và Môi trường <br>
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
Quy định mức chi kinh phí thực hiện các hoạt động
kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1467/QĐ-UBND7/21/2011 12:00 AMNguyễn Thị Thu Thủy7/21/2011 12:00 AMQuyết định
Quy định mức chi kinh phí thực hiện các hoạt động
kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Quy định mức chi kinh phí thực hiện các hoạt động <br>kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh<br>
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
Ban hành Quy định mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh40/2012/QĐ/UBND 8/28/2012 12:00 AMNguyễn Thị Thu Thủy9/6/2012 12:00 AMQuyết định
Ban hành Quy định mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ban hành Quy định mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
Ban hành Bảng giá bồi thường, hỗ trợ hoa màu, cây trái và vật nuôi
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
25/2012/QĐ-UBND5/4/2012 12:00 AMPhó chủ tịch UBND tỉnh: Trần Lưu Quang5/14/2012 12:00 AMQuyết định
Ban hành Bảng giá bồi thường, hỗ trợ hoa màu, cây trái và vật nuôi
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Ban hành Bảng giá bồi thường, hỗ trợ hoa màu, cây trái và vật nuôi <br>khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.<br>
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2015
24/2012/QĐ-UBND                         5/3/2012 12:00 AMPhó chủ tịch UBND tỉnh: Trần Lưu Quang5/13/2012 12:00 AMQuyết định
Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2015
Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2015<br>
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
Ban hành Quy định tạm thời tổ chức hội nghị trên hệ thống 
Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tây Ninh
23/2012/QĐ-UBND4/27/2012 12:00 AMTrần Lưu Quang5/7/2012 12:00 AMQuyết định
Ban hành Quy định tạm thời tổ chức hội nghị trên hệ thống&nbsp;
Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tây Ninh
Ban hành Quy định tạm thời tổ chức hội nghị trên hệ thống&nbsp; <br>Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tây Ninh<br>
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
Về việc Quy định cơ cấu phân bổ vốn đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2015
22/2012/QĐ-UBND4/16/2012 12:00 AMTrần Lưu Quang4/26/2012 12:00 AMQuyết định
Về việc Quy định cơ cấu phân bổ vốn đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2015
Về việc Quy định cơ cấu phân bổ vốn đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2015<br>
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
Về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng
21/2012/QĐ-UBND4/11/2012 12:00 AMNguyễn Thị Thu Thủy4/21/2012 12:00 AMQuyết định
Về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng
Về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng<br>
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang, chế độ phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, đối tượng chính sách, người có công khi từ trần
17/2012/QĐ-UBND3/29/2012 12:00 AMNguyễn Thảo4/8/2012 12:00 AMQuyết định
Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang, chế độ phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, đối tượng chính sách, người có công khi từ trần
Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang, chế độ phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, đối tượng chính sách, người có công khi từ trần<br>
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
Về việc chia tách, thành lập ấp thuộc huyện Châu Thành581/QĐ-UBND3/28/2012 12:00 AMNguyễn Thị Thu Thủy3/28/2012 12:00 AMQuyết định
Về việc chia tách, thành lập ấp thuộc huyện Châu Thành
Về việc chia tách, thành lập ấp thuộc huyện Châu Thành
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài Nguyên và Môi trường
16/2012/QĐ-UBND3/9/2012 12:00 AMNguyễn Thị Thu Thủy3/19/2012 12:00 AMQuyết định
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài Nguyên và Môi trường
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài Nguyên và Môi trường<br>
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
Ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Tây Ninh về thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản
405/QĐ-UBND  3/7/2012 12:00 AMNguyễn Thảo3/7/2012 12:00 AMQuyết định
Ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Tây Ninh về thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản
Ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Tây Ninh về thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản<br>
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” cho sản phẩm quả mãng cầu.
14/2012/QĐ-UBND 2/22/2012 12:00 AMTrần Lưu Quang3/3/2012 12:00 AMQuyết định
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” cho sản phẩm quả mãng cầu.
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” cho sản phẩm quả mãng cầu.<br>
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
Về công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2010 271/QĐ-UBND2/15/2012 12:00 AMTrần Lưu Quang2/15/2012 12:00 AMQuyết định
Về công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2010
Về công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2010
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
13/2012/QĐ-UBND2/13/2012 12:00 AMTrần Lưu Quang 2/23/2012 12:00 AMQuyết định
Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.<br>
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
Ban hành Quy chế về kê khai diện tích đất ở làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
12/2012/QĐ-UBND2/8/2012 12:00 AMHuỳnh Văn Quang2/18/2012 12:00 AMQuyết định
Ban hành Quy chế về kê khai diện tích đất ở làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ban hành Quy chế về kê khai diện tích đất ở làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh<br>
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
Công bố Danh mục văn bản quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực
Tư pháp do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh
ban hành từ năm 2000 đến năm 2011 hết hiệu lực
214/QĐ-UBND2/8/2012 12:00 AMNguyễn Thị Thu Thủy2/8/2012 12:00 AMQuyết định
Công bố Danh mục văn bản quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực
Tư pháp do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh
ban hành từ năm 2000 đến năm 2011 hết hiệu lực
Công bố Danh mục văn bản quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực <br>Tư pháp do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh <br>ban hành từ năm 2000 đến năm 2011 hết hiệu lực<br>
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển Giao thông vận tải
 Đường sông tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020
11/2012/QĐ-UBND 2/8/2012 12:00 AMNguyễn Thảo2/18/2012 12:00 AMQuyết định
V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển Giao thông vận tải
Đường sông tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020
V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển Giao thông vận tải<br>&nbsp;Đường sông tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 <br>
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
Ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
167/QĐ-UBND1/31/2012 12:00 AMNguyễn Thị Thu Thủy1/31/2012 12:00 AMQuyết định
Ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
Ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012<br>
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tổ chức,
hoạt động đối với lực lượng Tuần tra nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND, ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh
09/2012/QĐ-UBND1/19/2012 12:00 AMTrần Lưu Quang1/29/2012 12:00 AMQuyết định
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tổ chức,
hoạt động đối với lực lượng Tuần tra nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND, ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tổ chức, <br>hoạt động đối với lực lượng Tuần tra nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND, ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh <br>
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
Ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ chi, quản lý kinh phí
sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
10/2012/QĐ-UBND1/19/2012 12:00 AMHuỳnh Văn Quang1/29/2012 12:00 AMQuyết định
Ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ chi, quản lý kinh phí
sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ chi, quản lý kinh phí<br>sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh<br>
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
Ban hành Quy định chế độ, chính sách, trang phục đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
08/2012/QĐ-UBND 1/19/2012 12:00 AMTrần Lưu Quang1/29/2012 12:00 AMQuyết định
Ban hành Quy định chế độ, chính sách, trang phục đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ban hành Quy định chế độ, chính sách, trang phục đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh <br>
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
Ban hành tiêu chuẩn Chợ văn minh, Gian hàng văn minh

05/2012/QĐ-UBND1/17/2012 12:00 AMTrần Lưu Quang1/27/2012 12:00 AMQuyết định
Ban hành tiêu chuẩn Chợ văn minh, Gian hàng văn minh
Ban hành tiêu chuẩn Chợ văn minh, Gian hàng văn minh<br><br>
biofarm 2013.
System Account
SPFE2013\quantritn
bioadmin
bioservice
Approved
1 - 30Next