Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch chỉnh lý tài liệu từ năm 1975-2016 tại các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
04/01/2021
Ngày kết thúc:
10/01/2021
Trích yếu:
<span style="font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">V</span><span lang="VI" style="font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:VI;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">/</span><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA">v góp ý dự thảo Kế hoạch chỉnh lý tài liệu từ năm 1975-2016 tại các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh</span>
Nội dung:
<span style="font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">V</span><span lang="VI" style="font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:VI;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">/</span><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA">v góp ý dự thảo Kế hoạch chỉnh lý tài liệu từ năm 1975-2016 tại các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh</span>
Tài liệu đính kèm:
672CV 02.rar