Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự thảo quyết định phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Giao thông vận tải

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
03/12/2020
Ngày kết thúc:
04/12/2020
Trích yếu:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Dự thảo quyết định phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Giao thông vận tải</span></font>
Nội dung:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Dự thảo quyết định phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Giao thông vận tải</span></font>
Tài liệu đính kèm:
29327. QUYET DINH PHE DUYET 2021.doc    
30927.1 Kế hoạch thanh tra năm 2021 (dang web).doc