Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về giao quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, suối, rạch trên địa bàn tỉnh

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
03/02/2020
Ngày kết thúc:
10/02/2020
Trích yếu:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về giao quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, suối, rạch trên địa bàn tỉnh</span></font>
Nội dung:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về giao quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, suối, rạch trên địa bàn tỉnh</span></font>
Tài liệu đính kèm: