Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc góp ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
16/11/2020
Ngày kết thúc:
08/12/2020
Trích yếu:
<a name="OLE_LINK1"></a><a name="OLE_LINK2"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA">Về việc </span></a><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA">góp</span><span style="font-size:12.0pt;font-family: "Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> </span><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA">ý dự thảo </span><span lang="NL" style="font-size:13.0pt;font-family: "Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language: NL;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Quyết định thay thế Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh về ban hành quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh</span>
Nội dung:
Tài liệu đính kèm:
257cv 4141.rar