Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
29/09/2020
Ngày kết thúc:
29/10/2020
Trích yếu:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC   CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH </span></font>
Nội dung:
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal">GÓP Ý QUYẾT ĐỊNH<o:p></o:p></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal">Ban hành Quy chế làm việc <o:p></o:p></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b style="mso-bidi-font-weight: normal">của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh</b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="mso-ansi-language:VI"> <span lang="VI"><o:p></o:p></span></span></b></p>
Tài liệu đính kèm:
3447184 vp.signed.pdf    
344DU THAO QUY CHE LAM VIEC UBND TINH LAY Y KIEN- ngày 29-9.doc