Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2020

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
07/10/2020
Ngày kết thúc:
07/11/2020
Trích yếu:
<span style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:SimSun;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:ZH-CN;mso-bidi-language:AR-SA;mso-bidi-font-weight: bold;mso-bidi-font-style:italic">chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2020</span>
Nội dung:
<span style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA; mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:SimSun;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:ZH-CN;mso-bidi-language:AR-SA;mso-bidi-font-weight: bold;mso-bidi-font-style:italic">chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2020</span>
Tài liệu đính kèm:
508Dang cong thong tin - Dat lua dot 2.zip