Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành đơn giá tạm thời hỗ trợ sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
08/10/2020
Ngày kết thúc:
07/11/2020
Trích yếu:
<font size="2" face="Default Sans Serif,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif">Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành đơn giá tạm thời hỗ trợ sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh</font>
Nội dung:
<font size="2" face="Default Sans Serif,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif">Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành đơn giá tạm thời hỗ trợ sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh</font>
Tài liệu đính kèm:
351Vv lay y kien gop y du thao QD ban hanh don gia tam thoi san xuat chuong trinh PTTH (1).doc    
351Vv lay y kien gop y du thao QD ban hanh don gia tam thoi san xuat chuong trinh PTTH (1).pdf    
351Vv lay y kien gop y du thao QD ban hanh don gia tam thoi san xuat chuong trinh PTTH (2).doc