Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự thao Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
29/09/2020
Ngày kết thúc:
29/10/2020
Trích yếu:
Dự thao Quyết định Ban hành Quy chế làm việc  của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh <br>
Nội dung:
Dự thao Quyết định Ban hành Quy chế làm việc  của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Tài liệu đính kèm:
646DU THAO QUY CHE LAM VIEC UBND TINH LAY Y KIEN- ngày 29-9.doc    
708Quyetdinh_QCLV ngày 29-9.doc    
708so sánh.doc