Skip Ribbon Commands
Skip to main content

về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định ban hành Quy định về Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
28/09/2020
Ngày kết thúc:
28/10/2020
Trích yếu:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Công văn về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định ban hành Quy định về Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh</span></font>
Nội dung:
Tài liệu đính kèm:
8020200928072745.zip