Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v góp ý dự thảo các Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 57 công trình vốn Tỉnh hỗ trợ mục tiêu XDNTM, và 01 công trình nguồn vốn ngân sách huyện.

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
25/09/2020
Ngày kết thúc:
28/10/2020
Trích yếu:
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:6.0pt;text-align:center"><br></p> <span style="font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA">V/v góp ý dự thảo các Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 57 công trình vốn Tỉnh hỗ trợ mục tiêu XDNTM, và  01 công trình nguồn vốn ngân sách huyện.</span>
Nội dung:
<span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 14.6667px;">V/v góp ý dự thảo các Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 57 công trình vốn Tỉnh hỗ trợ mục tiêu XDNTM, và</span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 14.6667px;">  </span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 14.6667px;">01 công trình nguồn vốn ngân sách huyện.</span>
Tài liệu đính kèm:
277Lấy ý kiến Dự thảo QĐ PDCT 57 công trình NTM và 1 công trình vốn huyện.rar