Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến dự thảo điều chỉnh Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND về giãn lộ trình thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
28/08/2020
Ngày kết thúc:
28/09/2020
Trích yếu:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%"><b><span style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">Ngày 28/8/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 2739/SXD-QLN&VLXD về việc lấy ý kiến dự thảo điều chỉnh Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND về giản lộ trình thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.<o:p></o:p></span></b></p>
Nội dung:
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:13.5pt; line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">Để đảm bảo thực hiện đúng quy trình ban hành văn bản của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định </span><a name="_Hlk51314337"><span style="font-size:13.5pt;line-height:107%;font-family: "Times New Roman",serif">sửa đổi, bổ sung Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh</span></a><span style="font-size:13.5pt;line-height:107%; font-family:"Times New Roman",serif">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">Sở Xây dựng đăng tải dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung </span><span style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman",serif">Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh</span><span style="font-size:13.5pt; line-height:115%;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman""> để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp tham gia ý kiến, thời gian lấy ý kiến là 30 ngày theo quy định, kể từ ngày 28/8/2020 đến hết ngày 28/9/2020.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">Nội dung góp ý gửi về Sở Xây dựng theo địa chỉ: Số 314, đường Cách mạng tháng Tám, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh hoặc theo địa chỉ hộp thư điện tử: <a href="mailto:soxaydung@tayninh.gov.vn">soxaydung@tayninh.gov.vn</a>.  <o:p></o:p></span></p> <span style="font-size:13.5pt;line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.5pt;">Xem và tải dự thảo Quyết định tại đây:</span></div></span>
Tài liệu đính kèm:
399DT QD SUA DOI BS QD 16.doc