Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v góp ý dự thảo Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh lên phiên bản 2.0.

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
16/09/2020
Ngày kết thúc:
30/10/2020
Trích yếu:
<span style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">V/v </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">góp ý dự thảo Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh lên phiên bản 2.0.</span>
Nội dung:
<span style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">V/v </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">góp ý dự thảo Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh lên phiên bản 2.0.</span>
Tài liệu đính kèm:
441DT Khung Chinh quyen dien tu len phien ban 2.0.docx