Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
14/09/2020
Ngày kết thúc:
13/10/2020
Trích yếu:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:2.45pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><b><span style="font-size:13.5pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">Ngày 14/9/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 2906/SXD-QLXD về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định </span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="DE" style="font-size:13.5pt;font-family:"Times New Roman",serif; mso-ansi-language:DE">ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh</span></b><b><span style="font-size:13.5pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">.</span></b><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="DE" style="font-size:13.5pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-ansi-language: DE"><o:p></o:p></span></b></p>
Nội dung:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">Để đảm bảo thực hiện đúng quy trình ban hành văn bản của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định và Quy định </span><span lang="DE" style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman",serif; mso-ansi-language:DE">về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh</span><span style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">Sở Xây dựng đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định và Quy định </span><span lang="DE" style="font-size:13.5pt; line-height:115%;font-family:"Times New Roman",serif;mso-ansi-language:DE">về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh</span><span lang="DE" style="font-size:13.5pt; line-height:115%;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman""> </span><span style="font-size:13.5pt;line-height:115%; font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp tham gia ý kiến, thời gian lấy ý kiến 30 ngày từ ngày 14/9/2020 đến hết ngày 13/9/2020.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">Nội dung góp ý đề nghị về Sở Xây dựng theo địa chỉ: Số 314, đường Cách mạng tháng Tám, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh hoặc theo địa chỉ hộp thư điện tử: <a href="mailto:soxaydung@tayninh.gov.vn">soxaydung@tayninh.gov.vn</a>. <o:p></o:p></span></p> <span style="font-size:13.5pt;line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.5pt;">Xem và tải dự thảo Quyết định, Quy định tại đây:</span></div></span>
Tài liệu đính kèm:
52DT DA DT CONG.rar