Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến dự thảo các văn bản về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
03/09/2020
Ngày kết thúc:
09/10/2020
Trích yếu:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Về việc Lấy ý kiến dự thảo các văn bản về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện</span></font>
Nội dung:
Về việc Lấy ý kiến dự thảo các văn bản về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện
Tài liệu đính kèm:
655TanBien11305.pdf