Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 (lần 2)

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
26/08/2020
Ngày kết thúc:
24/09/2020
Trích yếu:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%"><b><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">Ngày 26/8/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 2711/SXD-QLN&VLXD về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND (lần 2).<o:p></o:p></span></b></p>
Nội dung:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">Để đảm bảo thực hiện đúng quy trình ban hành văn bản của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">Sở Xây dựng đăng tải dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp tham gia ý kiến, thời gian lấy ý kiến là 30 ngày theo quy định, kể từ ngày 26/8/2020 đến hết ngày 24/9/2020.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">Nội dung góp ý đề nghị về Sở Xây dựng theo địa chỉ: Số 314, đường Cách mạng tháng Tám, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh hoặc theo địa chỉ hộp thư điện tử: </span><a href="mailto:soxaydung@tayninh.gov.vn"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1">soxaydung@tayninh.gov.vn</span></a><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: "Times New Roman", serif;">.<o:p></o:p></span></p> <span style="font-size:13.0pt;line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Xem và tải dự thảo Quyết định tại đây:</span>
Tài liệu đính kèm:
944DT QD BS QD 58 - BANG DON GIA NHA - lan 2.docx