Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Góp ý dự thảo Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
24/08/2020
Ngày kết thúc:
23/09/2020
Trích yếu:
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 6pt; text-align: center;"><b>QUYẾT ĐỊNH<o:p></o:p></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 3pt -7.2pt 0.0001pt 0cm; text-align: center;"><b>Về việc quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp<o:p></o:p></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 3pt -7.2pt 0.0001pt 0cm; text-align: center;"><b>sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh</b></p>
Nội dung:
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 6pt; text-align: center;"><b>QUYẾT ĐỊNH<o:p></o:p></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 3pt -7.2pt 0.0001pt 0cm; text-align: center;"><b>Về việc quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp<o:p></o:p></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 3pt -7.2pt 0.0001pt 0cm; text-align: center;"><b>sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh</b></p>
Tài liệu đính kèm:
409Du thao Quy dinh thuc day su dung DVC_V2.doc