Skip Ribbon Commands
Skip to main content

góp ý dự thảo Quyết định về Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
24/08/2020
Ngày kết thúc:
27/08/2020
Trích yếu:
<span style="font-size: 13pt; line-height: 130%; font-family: "Times New Roman", serif;">Góp ý dự thảo Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh</span>
Nội dung:
<span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 17.3333px;">Góp ý dự thảo Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh</span>
Tài liệu đính kèm:
408Du thao Quy dinh thuc day su dung DVC_V2.doc