Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến dự kiến giao biên chế công chức khối hành chính năm 2020

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
01/08/2020
Ngày kết thúc:
14/01/2020
Trích yếu:
Lấy ý kiến dự kiến giao biên chế công chức khối hành chính năm 2020
Nội dung:
Tài liệu đính kèm:
95036Cv_1.signed.pdf