Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chấp thuận bổ sung dự án Khu đô thị Rạch Sơn tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
07/08/2020
Ngày kết thúc:
07/09/2020
Trích yếu:
<span style="font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt; line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA;mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chấp thuận bổ sung dự án Khu đô thị Rạch Sơn tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu</span>
Nội dung:
<span style="font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt; line-height:107%;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA;mso-bidi-font-weight:bold;mso-bidi-font-style:italic">Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chấp thuận bổ sung dự án Khu đô thị Rạch Sơn tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu</span>
Tài liệu đính kèm:
386DT.Nghi quyet bo sung du an Khu do thi Rach Son.0820.doc