Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Góp ý dự thảo Quyết định Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
31/07/2020
Ngày kết thúc:
31/08/2020
Trích yếu:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">dự thảo Quyết định Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh</span></font>
Nội dung:
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">dự thảo Quyết định Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh</span></font>
Tài liệu đính kèm:
1683.08-2020-NQ-HDND-MUC CHI TANG QUA CHUC THO NGUOI CAO TUOI - KH17.pdf    
3672.DTQD-CHUC-THO11.doc