Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Góp ý dự thảo Quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
31/07/2020
Ngày kết thúc:
29/08/2020
Trích yếu:
<span style="color: rgb(75, 81, 89); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);">Góp ý dự thảo Quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh</span>
Nội dung:
<span style="color: rgb(75, 81, 89); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);">Góp ý dự thảo Quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh</span>
Tài liệu đính kèm:
3772020. KH Lam viec truc tuyen_UBND tinh_v2.docx