Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh (lần 3)

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Loại văn bản:
Ngày bắt đầu:
22/07/2020
Ngày kết thúc:
21/08/2020
Trích yếu:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 46.8pt; line-height: 110%;"><font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 18.6667px;">Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh (lần 3)</span></font></p>
Nội dung:
Tài liệu đính kèm:
24720200722161003.zip