Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Góp ý văn bản -Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quy định về tổ chức, chế độ chính sách và trang bị đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 19/01/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History
Ngày bắt đầu:
13/11/2018
Ngày kết thúc:
13/12/2018
Trích yếu:
<div style="text-align: center; "><font face="Arial" style="" size="4"><b style="">Góp ý văn bản </b></font></div><div style="text-align: center; "><font face="Arial" style="" size="4"><b style="">-Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quy định về tổ chức, chế độ chính sách và trang bị đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 19/01/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh </b></font></div><div style="font-family: Arial, Verdana; font-size: 10pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;"><br></div><div style="font-family: Arial, Verdana; font-size: 10pt; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;"><i style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Arial; font-size: large;">* Mọi ý kiến góp ý vui lòng gửi vào địa chỉ hộp thư điện tử trandainghiep43@gmail.com hoặc góp ý trực tiếp bên dưới và số điện thoại 0918176065. </i></div>
Nội dung:
<img src="https://congan.tayninh.gov.vn/ThuVienAnh/qdsd-01.jpg"><img src="https://congan.tayninh.gov.vn/ThuVienAnh/qdsd-02.jpg">
Tài liệu đính kèm:
864Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quy định về tổ chức, chế độ chính sách.pdf