Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Văn bản dự thảo" list.
  
  
  
V/v góp ý dự thảo các Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 57 công trình vốn Tỉnh hỗ trợ mục tiêu XDNTM, và 01 công trình nguồn vốn ngân sách huyện.9/25/202010/28/2020 2:00 PM
Lấy ý kiến dự án xây dựng trang trại nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín để cho thuê của Công ty TNHH Phú Tân Lập2/6/20202/14/2020 4:16 PM
Vv thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ5/25/20186/24/2018 1:38 PM