Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Văn bản dự thảo" list.
  
  
  
Góp ý dự thảo quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương9/14/20209/23/2020 7:45 AM
Lấy ý kiến dự thảo các văn bản về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện9/3/202010/9/2020 2:35 PM
Lấy ý kiến Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.6/17/20207/17/2020 10:55 AM
Về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh3/31/20205/1/2020 7:25 AM
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế phối hợp trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh10/24/201911/29/2019 5:00 PM
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh7/17/20198/17/2019 4:21 PM
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện5/1/20196/22/2019 3:16 PM
LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH5/11/20186/10/2018 2:26 PM
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh5/4/20186/3/2018 5:11 PM
Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh tây ninh3/15/20184/14/2018 9:00 AM
Góp ý dự thảo quy chế 11/2/201711/6/2017 12:40 AM