Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
vv góp ý dự thảo các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 27 công trình vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu XDNTM nâng cao và 02 công trình vốn chỉnh trang đô thị9/29/202010/30/2020 2:33 PM
  
  
  
V/v lấy ý kiến thành viên Khối thi đua huyện, thị xã, thành phố năm 20208/17/20208/20/2020 2:33 PM
lấy ý kiến tổ chức Ngày truyền thống Văn phòng8/11/20208/14/2020 9:20 AM
Về việc lấy ý kiến dự án Nhà máy sản xuất viên nén xuất khẩu tại ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên của Công ty CP Xuất nhập khẩu Taniwood7/30/20208/30/2020 7:00 AM
Lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn bản theo chương trình làm việc của UBND huyện tháng 4/20204/16/20204/20/2020 10:34 AM
Lấy ý kiến QĐ ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 20201/6/20201/7/2020 10:28 AM
Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc thành lập bản đồ địa chính và quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bộ đơn giá sản phẩm).1/1/20201/15/2020 7:00 AM
Thông báo Về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 năm 2020.9/12/20199/22/2019 4:30 PM
Lấy ý kiến nhân dân về biểu giá nước sạch sinh hoạt1/24/20192/23/2019 4:15 PM
Góp ý dự thảo NQ của HĐND huyện về kế hoạch phát triển KTXH năm 201910/25/201811/5/2018 7:00 PM
Góp ý dự thảo Quyết định uỷ quyền tổ chức giao thông hệ thống đường địa phương quản lý3/22/20183/30/2018 5:00 PM
Về việc góp ý dự thảo Quyết định phân loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.3/22/20183/30/2018 5:00 PM
góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 201810/18/201710/31/2017 3:14 PM