Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Văn bản dự thảo" list.
  
  
  
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh10/15/201811/15/2018 10:35 AM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Chàng Riệc.10/24/201711/24/2017 2:40 PM