Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Văn bản dự thảo" list.
  
  
  
Góp ý dự thảo Quyết định Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh7/31/20208/31/2020 9:00 AM
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh6/5/20207/5/2020 3:37 PM
Dự thảo NQ Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh3/9/20204/9/2020 9:19 AM
góp ý hồ sơ Tờ trình của UBND tỉnh xin ý kiến xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh9/6/201910/6/2019 2:12 PM
Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 36/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Tây Ninh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tây ninh 5 năm giai đoạn 2016-20203/20/20184/20/2018 3:00 PM
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức lễ tang, chế độ phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh10/9/201711/10/2017 10:10 AM