Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Lấy ý kiến dự thảo Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh9/17/201910/17/2019 2:28 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh9/17/201910/17/2019 2:24 PM
Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 20209/16/201910/16/2019 2:46 PM
Góp ý dự thảo Đề án xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 9/13/20199/27/2019 3:43 PM
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi9/5/201910/5/2019 11:45 AM
Lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ Tây Ninh8/29/20199/28/2019 2:18 PM
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung về Quy chế công tác thi đua, khen thưởng8/26/20199/25/2019 2:55 PM
  
  
  
Thông báo Về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 năm 2020.9/12/20199/22/2019 4:30 PM
Góp ý dự thảo Quy định Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.9/3/20199/10/2019 10:34 AM
Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp, khu phố8/23/20199/6/2019 5:01 PM
V/v góp ý Dự thảo Nghị quyết và Dự thảo Quyết định quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 8/22/20199/22/2019 2:01 PM
Lấy kiến Nhân dân đới với dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quy chế công tác TĐKT8/20/20199/20/2019 12:26 PM
Góp ý dự thảo Đề án cụm, ngành Du lịch8/16/20199/18/2019 8:12 AM
Lấy ý kiến góp ý về Quyết định Ban hành Quy định tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh8/16/20199/15/2019 7:46 AM
Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 8/5/20198/30/2019 7:46 AM
Góp ý đối với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh7/26/20198/26/2019 5:17 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh7/24/20198/24/2019 8:35 AM
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh7/23/20198/23/2019 4:53 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định hệ số K điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh7/23/20198/23/2019 10:54 AM
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý dự thảo Điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND, ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh7/22/20198/21/2019 8:05 AM
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, lĩnh vực phát thanh, truyền hình7/18/20198/17/2019 2:33 PM
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh7/17/20198/17/2019 4:21 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh7/11/20198/10/2019 12:22 PM
Lấy ý kiến quyết định bãi bỏ một số điều của Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh và thực hiện một số Điều của Nghị định 152/2018/NĐ-CP7/11/20198/11/2019 10:14 AM
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT7/9/20198/9/2019 7:36 AM
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập VPCC trên địa bàn tỉnh7/3/20198/4/2019 8:51 AM
lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch chợ Lợi Thuận huyện Bến Cầu 7/2/20198/1/2019 9:23 AM
Dự thảo QĐ Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Tây Ninh 6/25/20197/25/2019 11:00 AM
Dự thảo Đề án 'Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở GTVT';QĐ sửa đổi bổ sung khoản 2, điều 3 QĐ16/2016/QĐ-UBND ...6/25/20197/25/2019 10:59 AM
Quyết định Về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1; khoản 2 Điều 5 Quy định chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 20216/15/20197/15/2019 10:52 AM
Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh6/10/20197/10/2019 10:05 PM
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính tỉnh Tây Ninh6/7/20197/7/2019 2:09 PM
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 29/6/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh6/7/20197/7/2019 9:46 AM
Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh6/3/20197/4/2019 5:57 PM
Dự thảo Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh6/3/20196/8/2019 2:00 PM
Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh.6/3/20197/2/2019 9:47 AM
Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Quy định phân cấp quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh5/31/20196/30/2019 2:00 PM
1 - 30Next