Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
V/v góp ý dự thảo các Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 57 công trình vốn Tỉnh hỗ trợ mục tiêu XDNTM, và 01 công trình nguồn vốn ngân sách huyện.New9/25/202010/28/2020 2:00 PM
lấy ý kiến đề xuất xây dựng Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2021-2025.9/21/202010/21/2020 4:00 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây NinhNew9/21/202010/5/2020 3:01 PM
V/v góp ý dự thảo Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh lên phiên bản 2.0.9/16/202010/30/2020 10:44 AM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh9/14/202010/13/2020 2:05 PM
Góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/20179/11/202010/11/2020 1:38 PM
Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh9/11/202010/11/2020 7:58 AM
Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh9/10/202010/16/2020 9:15 AM
Lấy ý kiến dự thảo các văn bản về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện9/3/202010/9/2020 2:35 PM
Quyết định Ban hành quy định chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đạt thành tích tại các giải cấp quốc gia và giải tỉnh.9/3/202010/3/2020 11:04 AM
Lấy ý kiến dự thảo điều chỉnh Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND về giãn lộ trình thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt8/28/20209/28/2020 3:08 PM
  
  
  
Góp ý dự thảo quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương9/14/20209/23/2020 7:45 AM
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và 2026-20309/1/20209/10/2020 3:56 PM
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai DVC trực tuyến mức độ 4 tỉnh Tây Ninh năm 20208/27/20208/31/2020 2:49 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 (lần 2)8/26/20209/24/2020 9:02 AM
Góp ý dự thảo Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh8/24/20209/23/2020 5:48 PM
Góp ý dự thảo Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh8/24/20208/26/2020 5:22 PM
Góp ý dự thảo Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh8/24/20208/26/2020 5:22 PM
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý đề nghị xây dựng Nghị Quyết HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi8/24/20209/25/2020 9:02 AM
góp ý dự thảo Quyết định về Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh8/24/20208/27/2020 4:43 PM
Góp ý dự thảo Nghị quyết Chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 20308/24/20208/26/2020 4:08 PM
Góp ý dự thảo Quyết định bổ sung điểm h khoản 5 Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của STC8/21/20209/20/2020 4:47 PM
Góp ý dự thảo Quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh 8/21/20208/28/2020 8:51 AM
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến góp ý đề nghị xây dựng Nghị Quyết HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 -20258/21/20209/20/2020 8:28 AM
Về việc góp ý quy định hệ số tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai8/18/20209/18/2020 1:56 PM
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/20198/18/20209/18/2020 8:30 AM
V/v lấy ý kiến thành viên Khối thi đua huyện, thị xã, thành phố năm 20208/17/20208/20/2020 2:33 PM
lấy ý kiến tổ chức Ngày truyền thống Văn phòng8/11/20208/14/2020 9:20 AM
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chấp thuận bổ sung dự án Khu đô thị Rạch Sơn tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu8/7/20209/7/2020 10:46 AM
Lấy ý kiến dự kiến giao biên chế công chức khối hành chính năm 20208/1/20201/14/2020 10:25 AM
Góp ý dự thảo Quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh7/31/20208/29/2020 2:48 PM
Góp ý dự thảo Quyết định Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh7/31/20208/31/2020 9:00 AM
Về việc lấy ý kiến dự án Nhà máy sản xuất viên nén xuất khẩu tại ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên của Công ty CP Xuất nhập khẩu Taniwood7/30/20208/30/2020 7:00 AM
Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh (lần 3)7/22/20208/21/2020 4:06 PM
Ý kiến dự thảo Quyết định quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây Ninh7/21/20208/21/2020 8:30 AM
Góp ý - Dự thảo quy định chế độ Công cụ hỗ trợ BVDP7/21/20208/20/2020 8:20 AM
Quy định tổ chức, chế độ, chính sách và trang bị đối với lực lượng BVDP7/21/20208/20/2020 8:14 AM
Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 7/10/20208/10/2020 8:25 AM
Lấy ý kiến dự thảo QĐ thay thế QĐ số 33/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 phân cấp quản lý nhà nước về ATTP6/26/20207/26/2020 3:00 PM
Góp ý dự thảo Quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 6/19/20207/19/2020 2:43 PM
Lấy ý kiến Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.6/17/20207/17/2020 10:55 AM
1 - 30Next