Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản Chỉ đạo Điều hành

Văn bản Chỉ đạo Điều hành
Phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh 
Số Ký hiệu:
1123/QĐ-UBND 
Cơ quan ban hành:
UBND Tỉnh Tây Ninh 
Ban hành:
22/05/2017 
Đơn vị cập nhật:
 
Người ký:
Nguyễn Thanh Ngọc 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
22/05/2017 
Trích yếu:
Phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh