Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản Chỉ đạo Điều hành

Văn bản Chỉ đạo Điều hành
V/v: Test 1/9 với thông tin cơ quan ban hành lần 2 
Số Ký hiệu:
155/PLXĐB-TCHC 
Cơ quan ban hành:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh 
Ban hành:
01/09/2016 
Đơn vị cập nhật:
 
Người ký:
Hoàng Gia Bảo 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
01/09/2016 
Trích yếu:
V/v: Test 1/9 với thông tin cơ quan ban hành lần 2 
Nội dung Tập tin Đính kèm: