Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Tìm kiếm Thủ tục Hành chính
Cơ quan ban hành
Đơn vị cập nhật
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1THỦ TỤC GHI CHÚ VIỆC NUÔI CON NUÔI ĐÃ ĐĂNG KÝ TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC LÁNG GIỀNGLĩnh vực Tư pháp cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
2THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ Ở KHU VỰC BIÊN GIỚI NƯỚC LÁNG GIỀNG NHẬN TRẺ EM VIỆT NAM LÀM CON NUÔI Lĩnh vực Tư pháp cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
3THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚCLĩnh vực Tư pháp cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
4THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚCLĩnh vực Tư pháp cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
5THỦ TỤC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG TẠI CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG Lĩnh vực Tư pháp cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
6THỦ TỤC CHUYỂN GIAO QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNGLĩnh vực Tư pháp cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
7THỦ TỤC TRẢ LẠI TÀI SẢNLĩnh vực Tư pháp cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
8THỦ TỤC CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG Lĩnh vực Tư pháp cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
9THỦ TỤC CẤP BẢN SAO CHỨNG THỰC TỪ BẢN CHÍNH HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG THỰC Lĩnh vực Tư pháp cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
10THỦ TỤC SỬA LỖI SAI SÓT TRONG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG THỰC Lĩnh vực Tư pháp cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
11THỦ TỤC CHỨNG THỰC VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, HỦY BỎ MỘT PHẦN HOẶC TOÀN BỘ DI CHÚCLĩnh vực Tư pháp cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
12THỦ TỤC CHỨNG THỰC VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, HỦY BỎ HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH Lĩnh vực Tư pháp cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
13THỦ TỤC CHỨNG THỰC DI CHÚCLĩnh vực Tư pháp cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
14THỦ TỤC CHỨNG THỰC VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢNLĩnh vực Tư pháp cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
15THỦ TỤC CHỨNG THỰC VĂN BẢN THỎA THUẬN KHAI NHẬN DI SẢN MÀ DI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ ỞLĩnh vực Tư pháp cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
16THỦ TỤC CHỨNG THỰC VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ ỞLĩnh vực Tư pháp cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
17THỦ TỤC CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NHÀ Ở Lĩnh vực Tư pháp cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
18THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRONG CÁC GIẤY TỜ, VĂN BẢN (Áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được).Lĩnh vực Tư pháp cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
19THỦ TỤC CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH GIẤY TỜ, VĂN BẢN DO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA VIỆT NAM CẤP HOẶC CHỨNG NHẬNLĩnh vực Tư pháp cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
20THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC Lĩnh vực Tư pháp cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
21THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂNLĩnh vực Tư pháp cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
22THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Lĩnh vực Tư pháp cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh