Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Tìm kiếm Thủ tục Hành chính
Cơ quan ban hành
Đơn vị cập nhật
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1Thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu lao động tiên tiếnLĩnh vực Nội vụ cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
2Thủ tục đề nghị tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đềLĩnh vực Nội vụ cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
3Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Lĩnh vực Nội vụ cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
4Thủ tục đề nghị tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích theo công trạng và thành tích đạt được.Lĩnh vực Nội vụ cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
5Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xãLĩnh vực Nội vụ cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
6Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựngLĩnh vực Nội vụ cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
7Thủ tục đăng ký người vào tuLĩnh vực Nội vụ cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
8Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sởLĩnh vực Nội vụ cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
9Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáoLĩnh vực Nội vụ cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
10Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡngLĩnh vực Nội vụ cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
11Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡngLĩnh vực Nội vụ cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
12Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lậpLĩnh vực Nội vụ cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
13Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lậpLĩnh vực Nội vụ cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
14Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lậpLĩnh vực Nội vụ cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
15Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏeLĩnh vực Nội vụ cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
16Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏeLĩnh vực Nội vụ cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
17Thủ tục quỹ tự giải thểLĩnh vực Nội vụ cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
18Thủ tục đổi tên quỹ Lĩnh vực Nội vụ cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
19Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹLĩnh vực Nội vụ cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
20Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt độngLĩnh vực Nội vụ cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
21Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹLĩnh vực Nội vụ cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
22Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi,bổ sung) quỹLĩnh vực Nội vụ cấp huyệnMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh