Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Tìm kiếm Thủ tục Hành chính
Cơ quan ban hành
Đơn vị cập nhật
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầuKế hoạch và đầu tưMức độ 2
2Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấnKế hoạch và đầu tưMức độ 2
3Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóaKế hoạch và đầu tưMức độ 2
4Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầuKế hoạch và đầu tưMức độ 2
5Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắpKế hoạch và đầu tưMức độ 2
6 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu Mua sắm hàng hóaKế hoạch và đầu tưMức độ 2
7Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấnKế hoạch và đầu tưMức độ 2
8Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuậtKế hoạch và đầu tưMức độ 2
9Phê duyệt danh sách ngắnKế hoạch và đầu tưMức độ 2
10Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầuKế hoạch và đầu tưMức độ 2
11Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầuKế hoạch và đầu tưMức độ 2
12Đăng ký lập hộ kinh doanh (Đối với hộ cá thể do cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình thành lập)Kế hoạch và đầu tưMức độ 2
13 Tạm ngừng hoạt động của hộ kinh doanhKế hoạch và đầu tưMức độ 2
14Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanhKế hoạch và đầu tưMức độ 2
15Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầuKế hoạch và đầu tưMức độ 2
16Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầuKế hoạch và đầu tưMức độ 2
17Phê duyệt danh sách ngắnKế hoạch và đầu tưMức độ 2
18Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầuKế hoạch và đầu tưMức độ 2
19Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuậtKế hoạch và đầu tưMức độ 2
20Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóaKế hoạch và đầu tưMức độ 2
21Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấnKế hoạch và đầu tưMức độ 2
22Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu Mua sắm hàng hóaKế hoạch và đầu tưMức độ 2