Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Tìm kiếm Thủ tục Hành chính
Cơ quan ban hành
Đơn vị cập nhật
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1THỦ TỤC XÉT CẤP HỖ TRỢ ĂN TRƯA CHO TRẺ EM TRONG ĐỘ TUỔI NĂM TUỔIGiáo dục đào tạoMức độ 2UBND huyện
2THỦ TỤC QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP, GIA HẠN GIẤY PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM ĐỐI VỚI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞGiáo dục đào tạoMức độ 2UBND huyện
3THỦ TỤC CÔNG NHẬN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ CẤP CƠ SỞ Giáo dục đào tạoMức độ 2UBND huyện
4THỦ TỤC QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI “ CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP” CẤP XÃGiáo dục đào tạoMức độ 2UBND huyện
5CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌCGiáo dục đào tạoMức độ 2UBND huyện
6CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT MỨC CHẤT LƯỢNG TỐI THIỂUGiáo dục đào tạoMức độ 2UBND huyện
7CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC - XÓA MÙ CHỮGiáo dục đào tạoMức độ 2UBND huyện
8CHUYỂN ĐỔI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON BÁN CÔNG SANG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CÔNG LẬPGiáo dục đào tạoMức độ 2UBND huyện
9CHUYỂN ĐỔI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON BÁN CÔNG SANG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON DÂN LẬPGiáo dục đào tạoMức độ 2UBND huyện
10THỦ TỤC GIẢI THỂ NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ DÂN LẬP Giáo dục đào tạoMức độ 2UBND huyện
11THỦ TỤC SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ DÂN LẬP Giáo dục đào tạoMức độ 2UBND huyện
12THỦ TỤC CHO PHÉP NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ DÂN LẬP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤCGiáo dục đào tạoMức độ 2UBND huyện
13THỦ TỤC CHO PHÉP THÀNH LẬP NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ DÂN LẬPGiáo dục đào tạoMức độ 2UBND huyện
14THUYÊN CHUYỂN ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH BỔ TÚC TRUNG HỌC CƠ SỞGiáo dục đào tạoMức độ 2UBND huyện
15TIẾP NHẬN ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH BỔ TÚC TRUNG HỌC CƠ SỞGiáo dục đào tạoMức độ 2UBND huyện
16THỦ TỤC GIẢI THỂ NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC Giáo dục đào tạoMức độ 2UBND huyện
17THỦ TỤC SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC.Giáo dục đào tạoMức độ 2UBND huyện
18THỦ TỤC CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤCGiáo dục đào tạoMức độ 2UBND huyện
19THỦ TỤC THÀNH LẬP NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤCGiáo dục đào tạoMức độ 2UBND huyện
20THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Giáo dục đào tạoMức độ 2UBND huyện
21CHUYỂN ĐỔI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON BÁN CÔNG SANG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON DÂN LẬPGiáo dục đào tạoMức độ 2UBND huyện
22THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHÓM TRẺ ĐỐI VỚI NHỮNG NƠI MẠNG LƯỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CHƯA ĐÁP ỨNG ĐỦ NHU CẦU ĐƯA TRẺ TỚI TRƯỜNG, LỚPGiáo dục đào tạoMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh