Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Tìm kiếm Thủ tục Hành chính
Cơ quan ban hành
Đơn vị cập nhật
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1XVIII. THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠICấp XãMức độ 2
2XVII. THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠICấp XãMức độ 2
3XVI. THỦ TỤC DI DÂN (nơi đi)Cấp XãMức độ 2
4XV. THỦ TỤC THU HỒI GIẤY CÔNG NHẬN NGHỀ TRUYỀN THỐNG, LÀNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNGCấp XãMức độ 2
5XIX. THỦ TỤC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠICấp XãMức độ 2
6XIV. THỦ TỤC CÔNG NHẬN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNGCấp XãMức độ 2
7XIII. THỦ TỤC CÔNG NHẬN LÀNG NGHỀ.Cấp XãMức độ 2
8XII. THỦ TỤC CÔNG NHẬN NGHỀ TRUYỀN THỐNG.Cấp XãMức độ 2
9XI. THỦ TỤC XÁC NHẬN NGUỒN GỐC CÂY CẢNH, CÂY BÓNG MÁT, CÂY CỔ THỤ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.Cấp XãMức độ 2
10X. THỦ TỤC XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐỐI VỚI LÂM SẢN CHƯA QUA CHẾ BIẾN CÓ NGUỒN GỐC KHAI THÁC TỪ RỪNG TỰ NHIÊN TRONG NƯỚC CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN XUẤT RA. (1)Cấp XãMức độ 2
11VIII. THỦ TỤC KHAI THÁC TẬN DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP LÂM SINH, PHỤC VỤ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐẠO TẠO NGHỀ CỦA CHỦ RỪNG LÀ TỔ CHỨCCấp XãMức độ 2
12VII. THỦ TỤC KHAI THÁC TRE NỨA TRONG RỪNG SẢN XUẤT, RỪNG PHÒNG HỘ LÀ RỪNG TỰ NHIÊN CỦA CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNHCấp XãMức độ 2
13VI. THỦ TỤC KHAI THÁC CÁC LOÀI LÂM SẢN NGOÀI GỖ VÀ TRE NỨA CỦA CHỦ RỪNG LÀ TỔ CHỨC, CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNHCấp XãMức độ 2
14V. THỦ TỤC KHAI THÁC TẬN DỤNG CÁC CÂY GỖ ĐỨNG ĐÃ CHẾT KHÔ, CHẾT CHÁY, CÂY ĐỔ GÃY; TẬN THU CÁC LOẠI GỖ NẰM, GỐC, RỄ, CÀNH NHÁNH CỦA CHỦ RỪNG LÀ TỔ CHỨC, CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNHCấp XãMức độ 2
15IX. THỦ TỤC KHAI THÁC TẬN DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP LÂM SINH CỦA CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH (ĐỐI VỚI RỪNG TRỒNG)Cấp XãMức độ 2
16IV. THỦ TỤC KHAI THÁC CÂY TRỒNG TRONG VƯỜN NHÀ, TRANG TRẠI VÀ CÂY TRỒNG PHÂN TÁN CỦA CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH Cấp XãMức độ 2
17III. THỦ TỤC KHAI THÁC GỖ RỪNG TRỒNG TẬP TRUNG BẰNG VỐN DO CHỦ RỪNG TỰ ĐẦU TƯ HOẶC NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ CỦA CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNHCấp XãMức độ 2
18II. THỦ TỤC KHAI THÁC GỖ RỪNG TRỒNG TẬP TRUNG BẰNG VỐN TỰ ĐẦU TƯ HOẶC NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ CỦA CHỦ RỪNG LÀ TỔ CHỨC.Cấp XãMức độ 2
19I. THỦ TỤC CẤP SỔ NUÔI VỊT CHẠY ĐỒNG CỦA UBND XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN).Cấp XãMức độ 2