Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Tìm kiếm Thủ tục Hành chính
Cơ quan ban hành
Đơn vị cập nhật
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1XI. THỦ TỤC XÁC NHẬN NGUỒN GỐC CÂY CẢNH, CÂY BÓNG MÁT, CÂY CỔ THỤ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HẠT KIỂM LÂM KHU RỪNG ĐẶC DỤNG, KHU RỪNG PHÒNG HỘ. Cấp HuyệnMức độ 2
2XI. THỦ TỤC THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN LÂM SINH (ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ THÔN).Cấp HuyệnMức độ 2
3X. THỦ TỤC XÁC NHẬN NGUỒN GỐC CÂY CẢNH, CÂY BÓNG MÁT, CÂY CỔ THỤ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HẠT KIỂM LÂM HUYỆN HOẶC CHI CỤC KIỂM LÂMCấp HuyệnMức độ 2
4X. THỦ TỤC KHAI THÁC TẬN DỤNG GỖ CÂY ĐỨNG ĐÃ CHẾT KHÔ, CHẾT CHÁY, ĐỔ GÃY; TẬN THU CÁC LOẠI GỖ NẰM, GỐC RỄ CÀNH NHÁNH CỦA CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNHCấp HuyệnMức độ 2
5VIII. THỦ TỤC KHAI THÁC TẬN DỤNG TRÊN DIỆN TÍCH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH HOẶC SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH KHÁC KHÔNG PHẢI LÂM NGHIỆP CỦA CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH.Cấp HuyệnMức độ 2
6VIII. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI.Cấp HuyệnMức độ 2
7VII. THỦ TỤC KHAI THÁC GỖ RỪNG TRỒNG TẬP TRUNG BẰNG VỐN NGÂN SÁCH, VỐN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNHCấp HuyệnMức độ 2
8VII. THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI.Cấp HuyệnMức độ 2
9VI. THỦ TỤC THU HỒI RỪNG CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO RỪNG KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG RỪNG HOẶC ĐƯỢC GIAO RỪNG CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG RỪNG MÀ TIỀN ĐÓ CÓ NGUỒN GỐC TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HOẶC ĐƯỢC THUÊ RỪNG TRẢ TIỀN THUÊ HÀNG NĂM NAY CHUYỂN ĐI NƠI KHÁCCấp HuyệnMức độ 2
10VI. THỦ TỤC KIỂM DỊCH SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN TRONG TỈNH.Cấp HuyệnMức độ 2
11VI. THỦ TỤC KHAI THÁC, TẬN THU CÁC LOẠI LÂM SẢN NGOÀI GỖ VÀ TRE NỨA CỦA CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH Cấp HuyệnMức độ 2
12VI. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TRỒNG CÂY LÂU NĂM THUỘC LOẠI RỄ ĂN SÂU TRÊN 1M TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢICấp HuyệnMức độ 2
13V. THỦ TỤC KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN TRONG TỈNH.Cấp HuyệnMức độ 2
14V. THỦ TỤC KHAI THÁC GỖ RỪNG TỰ NHIÊN PHỤC VỤ NHU CẦU HÀNG NĂM CỦA CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH.Cấp HuyệnMức độ 2
15V. THỦ TỤC GIAO RỪNG CHO HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂNCấp HuyệnMức độ 2
16V. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CHO HOẠT ĐỘNG NỔ MÌN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG GÂY NỔ KHÔNG GÂY TÁC HẠI KHÁC TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢICấp HuyệnMức độ 2
17IX. THỦ TỤC KHAI THÁC TẬN DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP LÂM SINH CỦA CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH (ĐỐI VỚI RỪNG TỰ NHIÊN)Cấp HuyệnMức độ 2
18IX. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI.Cấp HuyệnMức độ 2
19IV. THỦ TỤC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC CỦA CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH.Cấp HuyệnMức độ 2
20IV. THỦ TỤC GIAO RỪNG CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ THÔNCấp HuyệnMức độ 2
21IV. THỦ TỤC CẤP PHÉP KIỂM DỊCH SẢN PHẨM THỦY SẢN VẬN CHUYỂN TRONG TỈNH.Cấp HuyệnMức độ 2
22IV. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG VẬN TẢI CỦA XE CƠ GIỚI TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢICấp HuyệnMức độ 2