Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Tìm kiếm Thủ tục Hành chính
Cơ quan ban hành
Đơn vị cập nhật
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚCCông thươngMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
2CẤP GIẤY PHÉP CHẶT HẠ, CHUYỂN DỊCH CÂY XANH ĐÔ THỊCông thươngMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
3THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO CÁC DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI Công thươngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
4THỦ TỤC CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI Công thươngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
5THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI RƯỢUCông thươngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
6THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH Công thươngMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
7THỦ TỤC CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH Công thươngMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
8THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANHCông thươngMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
9THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢUCông thươngMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
10THỦ TỤC CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢUCông thươngMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
11THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢUCông thươngMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
12THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ Công thươngMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
13THỦ TỤC CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁCông thươngMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
14THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁCông thươngMức độ 2UBND huyện Gò Dầu
15THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIẾU CẤP HUYỆNCông thươngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
16THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANHCông thươngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
17THỦ TỤC CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANHCông thươngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
18THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANHCông thươngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
19THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢUCông thươngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
20THỦ TỤC CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢUCông thươngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
21THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢUCông thươngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
22THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ Công thươngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh