Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính

Tìm kiếm Thủ tục Hành chính
Cơ quan ban hành
Đơn vị cập nhật
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
162. Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (đối với công ty hợp danh)Bổ trợ tư phápMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
261. Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (đối với doanh nghiệp tư nhân)Bổ trợ tư phápMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
360. Thủ tục chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhânBổ trợ tư phápMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
459. Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhânBổ trợ tư phápMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
558. Thủ tục đăng ký danh sách đấu giá viên và việc thay đổi, bổ sung danh sách đấu giá viênBổ trợ tư phápMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
657. Thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại việt namBổ trợ tư phápMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
756. Thủ tục thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại việt namBổ trợ tư phápMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
855. Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại việt namBổ trợ tư phápMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
954. Thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của Trung tâm trọng tàiBổ trợ tư phápMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
1053. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm trọng tàiBổ trợ tư phápMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
1152. Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh của Trung tâm trọng tài thương mạiBổ trợ tư phápMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
1251. Thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tàiBổ trợ tư phápMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
1350. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tàiBổ trợ tư phápMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
1449. Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tàiBổ trợ tư phápMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
1548. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Bổ trợ tư phápMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
1647. Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luậtBổ trợ tư phápMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
1746. Thủ tục thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luậtBổ trợ tư phápMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
1845. Thủ tục cấp thẻ tư vấn viên pháp luậtBổ trợ tư phápMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
1944. Thủ tục thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánhBổ trợ tư phápMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
2043. Thủ tục đăng ký hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luậtBổ trợ tư phápMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
2142. Thủ tục đăng ký giải thể đoàn luật sưBổ trợ tư phápMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
2241. Thủ tục thẩm định hồ sơ cho phép thành lập đoàn luật sưBổ trợ tư phápMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh